หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ คลัง VDO VDO งานแถลงข่าวสรุปผลงาน สวทช. ประจำปี 2563
VDO งานแถลงข่าวสรุปผลงาน สวทช. ประจำปี 2563
13 ก.พ. 2564
0
คลัง VDO

การบรรยายหัวข้อ “3 ทศวรรษ แห่งความต่อเนื่อง ความสำคัญและผลกระทบ : เกษตรและอาหาร” ในงานแถลงข่าวสรุปผลงาน สวทช. ประจำปี 2563 NSTDA Beyond Limits: 3 Decades of Impact วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องแถลงข่าว อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

 

โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช.

โดย ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช.

โดย ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช.

โดย ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.

โดย ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช.

กล่าวสรุปและกลยุทธ์สู่ทศวรรษหน้า โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช.

แชร์หน้านี้: