หน้าแรก คลังความรู้ เทคโนโลยีตรวจสอบย้อนกลับในอาหาร
เทคโนโลยีตรวจสอบย้อนกลับในอาหาร
21 ต.ค. 2552
0
สารสนเทศวิเคราะห์

สิทธิบัตรเรื่อง Food Traceability สืบค้นจากฐานข้อมูล Thomson Delphion พบ 80 เรื่อง มีประเทศญี่ปุ่นขอยื่นมากที่สุด บริษัทที่ขอยื่นสูงสุด ชื่อ Scanvegt International A/S ตัวอย่างชื่อเรื่องสิทธิบัตรได้แก่ System for tracing animal products / IMPROVING THE TRACEABILITY OF MEAT/A PRODUCTION CONTROL TRACEABILITY SYSTEM AND METHOD เป็นต้น  จัดอยู่ในหมวดหมู่ G06Q / A01K / A22B

เอกสารงานวิจัยตีพิมพ์จากฐานข้อมูล IEEE Xplore  พบมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี ตัวอย่างคำศัพท์ที่พบมาก เช่น traceability / RFID / Food Processing /ส่วนบทความวิจัยจากฐานข้อมูล ISI ให้ผลลัพธ์คำตอบการสืบค้นมากกว่า IEEE เพราะเป็นฐานข้อมูลรวบรวมแบบสหสาขาวิชา และให้รายละเอียดของแต่ละบทความละเอียดมากกว่า โดยพบว่ากลุ่มประเทศในทวีปยุโรปมีการทำวิจัยเรื่องนี้มาก เช่น อิตาลี ฝรั่งเศส  เยอรมนี เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์พบคำศัพท์ ได้แก่  identification / polymerase chain reaction / markers เป็นต้น

คำสำคัญ  แผนที่ / Food Traceability / การตรวจสอบย้อนกลับอาหาร

 

รายงานสารสนเทศเชิงวิเคราะห์  แผนที่ความรู้ (สิทธิบัตร งานวิจัย)
เทคโนโลยีระบบการตรวจสอบย้อนกลับอาหาร

Patent Map / Knowledge map
Food Traceability Technology

สารสนเทศเชิงวิเคราะห์
5/2552 – 28 กุมภาพันธ์ 2552

เรียบเรียงโดย
รังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่
ศูนย์บริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี STKS
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม

PDF Download

21 ต.ค. 2552
0
แชร์หน้านี้: