หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ 30 ปี สวทช. VDO 30 ปี สวทช. Ms. Areewan Haorangsi : Secretary General, Asia-Pacific Telecommunity (APT)
Ms. Areewan Haorangsi : Secretary General, Asia-Pacific Telecommunity (APT)
4 พ.ค. 2564
0
VDO 30 ปี สวทช.

Ms. Areewan Haorangsi

Secretary General, Asia-Pacific Telecommunity (APT)

ขอแสดงความยินดีอย่างจริงใจในโอกาสครบรอบ 30 ปี สวทช. ที่ได้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ซึ่งเนคเทค สวทช. สมาชิกในเครือข่าย APT ได้ทำงานร่วมกันในหลายโครงการ สร้างคุณประโยชน์ให้กับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นต่อไปในอนาคต

4 พ.ค. 2564
0
แชร์หน้านี้: