หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ 30 ปี สวทช. VDO 30 ปี สวทช. Prof. Dr. Kuang-Chong Wu : President, National Applied Research Laboratories (NARLabs), Taiwan
Prof. Dr. Kuang-Chong Wu : President, National Applied Research Laboratories (NARLabs), Taiwan
4 พ.ค. 2564
0
VDO 30 ปี สวทช.

Prof. Dr. Kuang-Chong Wu

President, National Applied Research Laboratories (NARLabs), Taiwan

มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในโอกาสครบรอบ 30 ปี และคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่ สวทช. ได้ทุ่มเทอย่างมากต่อการพัฒนาด้ายวิทยาศาสตร์และสังคมไทย ถือได้ว่าเป็นแบบอย่างให้กับหลาย ๆ องค์กรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งทีมงานของ สวทช. ที่มีความรู้ความสามารถและความขยันหมั่นเพียร อันเป็นพลังดึงดูดให้หน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลายแห่ง รวมถึง NARLabs ต้องการร่วมทำงานด้วย

แชร์หน้านี้: