หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ คลัง VDO พลังวิทย์ พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ลดหย่อนภาษีสำหรับการบริจาคเงินเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ลดหย่อนภาษีสำหรับการบริจาคเงินเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15 ธ.ค. 2563
0
พลังวิทย์

เงินที่ได้รับบริจาคเข้ามาในกองทุน สวทช. จะจัดสรรไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้แก่เยาวชน ครู และอาจารย์ ตัวอย่างกิจกรรมที่ดำเนินการ เช่น โครงการเรียนรู้สะเต็มศึกษา กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เฉพาะทาง และการจัดประกวดแข่งขัน

สวทช. มีเป้าหมายในการดำเนินงานภายใต้กองทุนนี้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ และเกิดการต่อยอดองค์ความรู้ไปพัฒนาประเทศ โดยนอกจากผู้บริจาคจะได้ร่วมสนับสนุนการพัฒนาประเทศแล้ว ยังสามารถนำยอดการบริจาค ไปใช้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

ติดตามรายการพลังวิทย์ทั้งหมดได้ที่ รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย

แชร์หน้านี้: