หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ คลัง VDO พลังวิทย์ พลังวิทย์ ตอน ริสแบนด์ระบุตัวผู้ป่วยฉุกเฉิน สะดวก-รวดเร็ว-แม่นยำ
พลังวิทย์ ตอน ริสแบนด์ระบุตัวผู้ป่วยฉุกเฉิน สะดวก-รวดเร็ว-แม่นยำ
17 พ.ย. 2563
0
พลังวิทย์

สวทช. ร่วมกับ สรพ. ริเริ่มโครงการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข หรือ 2P @Safety Tech พัฒนานวัตกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานให้บุคลากรทางการแพทย์ โดยผลงานหนึ่งในโครงการมาจากการจับคู่ระหว่าง บริษัทอินเทลลิเจ็นซ์ ซิสเท็ม คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด Startup ในโครงการของศูนย์พัฒนาผู้ประกอบธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. ซึ่งเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ กับโรงพยาบาลระยอง เพื่อร่วมกันพัฒนา “ริสแบนด์” ระบบระบุตัวตนผู้ป่วยแผนกฉุกเฉิน”

โดย “ริสแบนด์” นี้มีจุดเด่นคือสามารถระบุตัวตนของผู้ป่วย ระดับความรุนแรงของอาการ และกระบวนการรักษา โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากหน้าจอแสดงผล จึงช่วยลดความผิดพลาด และลดขั้นตอนในการทำงานได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้น อุปกรณ์ชนิดนี้ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถใช้งานได้ซ้ำถึง 200,000 ครั้ง

ติดตามรายการพลังวิทย์ทั้งหมดได้ที่ รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย

17 พ.ย. 2563
0
แชร์หน้านี้: