หน้าแรก ข้อมูลเผยแพร่ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
23 พ.ย. 2566
ผลการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ 2567
1 ม.ค. 2566
ผลการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ 2566
1 ม.ค. 2565
ผลการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ 2565
1 ม.ค. 2564
ผลการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ 2564
1 ม.ค. 2563
ผลการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ 2563
1 ม.ค. 2562
ผลการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ 2562
1 ม.ค. 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ 2561
1 ม.ค. 2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ 2560
1 ม.ค. 2559
ผลการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ 2559
1 ม.ค. 2558
ผลการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ 2558
1 ม.ค. 2557
ผลการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ 2557
1 ม.ค. 2556
ผลการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ 2556
หน้าแรก ข้อมูลเผยแพร่ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง