หน้าแรก ข้อมูลเผยแพร่ ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ 2556
ผลการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ 2556
1 ม.ค. 2556
0
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2555

 

 


ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2555

 

 


ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2555

 

 


ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2556

 

 


ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556

 

 

 


ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2556

 

 

 


ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2556

 

 

 


ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2556

 


ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน  2556

 


ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม  2556

 


ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม  2556

 


ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน  2556

.

แชร์หน้านี้: