หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม สวทช. เปิดรับข้อเสนอโครงการเร่งการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่บัญชีนวัตกรรมไทย : ด้านสิ่งแวดล้อม รอบที่ 2
สวทช. เปิดรับข้อเสนอโครงการเร่งการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่บัญชีนวัตกรรมไทย : ด้านสิ่งแวดล้อม รอบที่ 2
7 ธ.ค. 2564
0
ปฏิทินกิจกรรม

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับการสนับสนุนทุนเพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564 จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการเร่งการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่บัญชีนวัตกรรมไทย : ด้านสิ่งแวดล้อม (Research and Invention for Thai Innovation List Gap Fund) ประจำปีงบประมาณ 2564 หรือโครงการ RGF5 รอบที่ 2 เพื่อขอรับทุนสนับสนุนสูงสุด 2 ล้านบาท

โดยมุ่งเน้นกลุ่ม BCG (Bio (mistletoe)/Circular (recycle)/green(forest))

1.โครงการที่เกี่ยวข้องกับการต้านภัยแล้ง

2.โครงการด้านสิ่งแวดล้อม

โดยนักวิจัยที่มีความร่วมมือกับผู้ประกอบการภาคเอกชน ที่สนใจขอรับการถ่ายทอดงานวิจัย หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา ของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยของรัฐ ในช่วงการวิจัยต่อยอดผลงานที่มีต้นแบบระดับภาคสนาม (Field Prototype) หรือมีความพร้อมขยายผลไปสู่ผลิตภัณฑ์/บริการในระดับอุตสาหกรรม สามารถร่วมส่งข้อเสนอโครงการได้

เริ่มรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง ถึงวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 ก่อนเวลา 17.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม : โทรศัพท์ 02-564-7000 ต่อ 71687,71386,71389 หรือ  Email: rgf@nstda.or.th

อ่านเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nstda.or.th/home/services_post/research-gap-fund-2021/

 

แชร์หน้านี้: