สัมมนา

วทน. เพื่อขับเคลื่อนประเทศ

นิทรรศการ

เฉลิมพระเกียรติ
ผลงานวิจัยเด่น และระบบบริการ

การประชุมวิชาการประจำปี
สวทช. ครั้งที่ 19

สานพลัง
สร้างงานวิจัย

พลิกโฉมเศรษฐกิจและสังคมไทย ด้วย BCG Implementation

OPEN HOUSE

วทน. เพื่อผู้ประกอบการไทย

28-30 มีนาคม 2567

ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

การประชุมวิชาการประจำปีสวทช. ครั้งที่ 19

สานพลังสร้างงานวิจัย

พลิกโฉมเศรษฐกิจและสังคมไทย
ด้วย BCG Implementation

28-30 มีนาคม 2567

ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

การประชุม
วิชาการประจำปี
สวทช. ครั้งที่ 19

สานพลัง
สร้างงานวิจัย

พลิกโฉมเศรษฐกิจและสังคมไทย
ด้วย BCG Implementation

นิทรรศการ

เฉลิมพระเกียรติ / สวทช.

สัมมนา/เยาวชน

วทน. ขับเคลื่อนประเทศ

OPEN HOUSE

วทน. สำหรับผู้ประกอบการ

28-30 มีนาคม 2567

ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

รายการสัมมนา

กิจกรรมสัมมนาวิชาการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) และการนำ วทน. ไปใช้ขับเคลื่อนประเทศ

นิทรรศการ NAC2024

นิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยเด่นด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานโดย สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร

ON-SITE

เข้าชมนิทรรศการแบบ on-site ได้ในวันที่ 28-30 มีนาคม 2567 เวลา 9.00-16.30 น. (ยกเว้นวันที่ 29 มีนาคม 2567 จะเปิดให้เข้าชมได้ในเวลา 13.00-16.30 น.)

ONLINE

เข้าชมนิทรรศการทางเว็บไซต์ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป
นิทรรศการ

เฉลิมพระเกียรติ

โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นิทรรศการ

BCG Implementation

สานพลัง สร้างงานวิจัย พลิกโฉมเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วย BCG Implementation

Open House

"เปิดบ้านสานพลัง ใช้งานวิจัย พลิกโฉมเศรษฐกิจและสังคมไทย ด้วย BCG"

สวทช. และประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ร่วมเปิดบ้านต้อนรับนักธุรกิจ นักอุตสาหกรรม และนักลงทุน เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการ ตลอดจนนวัตกรรมจากบริษัทชั้นนำ เพื่อหนุนการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจของท่าน

28 และ 30 มีนาคม 2567

Youth Activities

กิจกรรมเยาวชน

พบกับนานากิจกรรมสุดสนุกที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเยาวชนในรูปแบบกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ

NAC Market 2024

ตลาดนัดจำหน่ายสินค้านวัตกรรมจากงานวิจัยและสินค้าชุมชน

วันที่ 27-29 มีนาคม 2567 เวลา 7:30 - 16:00 น.

ณ ทางเชื่อมอาคาร CC - INC2 และลาน INC2 Wavefront
พบกับกิจกรรม NAC Market ตลาดนัดที่เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้านวัตกรรมจากผลงานวิจัยไทยและสินค้าชุมชนจากเครือข่าย สวทช. รวมทั้งสินค้าอื่น ๆ เพื่อให้นักช็อปได้เลือกซื้อในราคาพิเศษภายในงานเท่านั้น!

ผู้สนับสนุนการประชุมวิชาการประจำปี สวทช.

Platinum

Silver

Session Sponsor

Donation

บริการของ สวทช.

สวทช. สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น ลดความเสี่ยงของการลงทุนวิจัยพัฒนา และเข้าใจการทำธุรกิจเทคโนโลยีดียิ่งขึ้น
สนใจบริการของ สวทช.
ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์: