Open House

"เปิดบ้านสานพลัง ใช้งานวิจัย พลิกโฉมเศรษฐกิจและสังคมไทย ด้วย BCG"

28 และ 30 มีนาคม 2567

*รับจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้าเยี่ยมชม
ถ้าท่านคือ นักธุรกิจ นักอุตสาหกรรม และนักลงทุนที่มีความสนใจพัฒนาและลงทุนในด้านธุรกิจเทคโนโลยี รวมถึงกำลังมองหา โอกาส แรงบันดาลใจ พันธมิตร และโซลูชันสำหรับธุรกิจ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open House

สวทช. และประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ร่วมเปิดบ้านต้อนรับนักธุรกิจ นักอุตสาหกรรม และนักลงทุน เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีจากศักยภาพของบุคลากรวิจัย สวทช. ห้องปฏิบัติการล้ำสมัย ตลอดจนนวัตกรรมตอบโจทย์เทรนด์โลกโดยบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีหน่วยงานพันธมิตรของ สวทช. เพื่อการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพและผลกำไรให้กับธุรกิจของท่านอย่างยั่งยืน

เช้า A1
เกษตรสมัยใหม่ เพื่อความยั่งยืน
A2
เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสัตว์น้ำที่ยั่งยืน
A3
อาหารเพื่ออนาคต
A4
เทคโนโลยีแปรรูปยาง
A5
เครื่องสำอางปลอดภัย ไม่ใช้สัตว์ทดลอง
A6
โรงงานสมัยใหม่ เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน
8.30-9.00 ลงทะเบียน โถง อาคาร INC2C
9.00-9.30 แนะนำบริการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมของสวทช.
9.30-12.00 Plant Factory
(INC2A ชั้น 7)
NCTC (Food &Feed Testing)
(INC2C ชั้น 3)
Food Innopolis
(INC2A ชั้น 1)
ห้องปฎิบัติการวิจัยน้ำยางและวัสดุยาง
(INC2B ชั้น 7)
นาโนเวชสำอาง
(INC2B ชั้น 2)
SMC
NOC
(INC2A ชั้น 6)
CTEC
(INC2C ชั้น 7)
ความปลอดภัยระดับนาโน
(INC2B ชั้น 4)
Thailand Industry 4.0
(Nectec Pilot Plant)
NCTC (Agriculture Testing)
(INC2C ชั้น 3)
ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาบริการด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
อาคาร BIOTEC Pilot Plant Module4
Biotec Bioprocessing Facility
Biotec Pilot Plant
ห้องปฎิบัติการวิจัยผลิตภัณฑ์ยางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(INC2B ชั้น 7)
โรงงานต้นแบบ
(INC2B ชั้น 8)
PTEC (ตรงข้าม SCG)
NPV Pilot Plant (Biotec Pilot Plant) Monitoring System for Smart Aquaculture Farm (Nectec) ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร
MTEC ชั้น 5
ห้องปฎิบัติการวิจัยผลิตภัณฑ์ยางรูปแบบใหม่และมาตรฐาน
(INC2B ชั้น 7)
TBES
(INC2C ชั้น 6)
NFED (ข้าง SCG)
บ่าย B1
เกษตรสมัยใหม่ เพื่อความยั่งยืน
B2
เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสัตว์น้ำที่ยั่งยืน
B3
อาหารเพื่ออนาคต
B4
Wellness Tech เส้นทางสู่ “Thailand Health Hub”
B5
เกษตรแปรรูป
B6
โรงงานสมัยใหม่ เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน
12.30-13.00 ลงทะเบียน โถง อาคาร INC2C
13.00-13.30 แนะนำบริการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมของสวทช.
13.30-16.00 Plant Factory
(INC2A ชั้น 7)
NCTC (Food &Feed Testing)
(INC2C ชั้น 3)
Food Innopolis
(INC2A ชั้น 1)
Well-Living System
(Mtec M112 ชั้น 1)
TBRC
(INC2B ชั้น8)
SMC
NOC
(INC2A ชั้น 6)
Thailand Industry 4.0
(Nectec Pilot Plant)
NCTC (Agriculture Testing)
(INC2C ชั้น 3)
ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาบริการด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
อาคาร BIOTEC Pilot Plant Module4
CTEC
(INC2C ชั้น 7)
Wearable Technology Lab
(Mtec Pilot Plant)
Bio Refinery
(INC2B ชั้น 8, 9)
PTEC (ตรงข้าม SCG)
NPV Pilot Plant (Biotec Pilot Plant) Monitoring System for Smart Aquaculture Farm (Nectec) Biotec Bioprocessing Facility
Biotec Pilot Plant
บริษัท ซีเมดเมดิเคิล จำกัด INC2D NFED (ข้าง SCG)

จัดให้เข้าเยี่ยมชม 3 จุด สามารถเลือกชมได้ตามอัธยาศัย

ระยะเวลาการเยี่ยมชม 9.00-15.00 น.

จุดที่ 1 Smart Greenhouse โรงเรือนอัจฉริยะ

เทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการทำการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต ลดการสูญเสีย มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ

จุดที่ 2 ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)

ศูนย์ให้บริการทดสอบ สอบเทียบ วิจัย และพัฒนา ด้านผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยที่นี่มีโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่จะช่วยให้การทดสอบ EMC สำหรับรถบัสเป็นเรื่องง่าย

จุดที่ 3 NSTDA Fabrication and Engineering Service Division (NFED)

หน่วยงานที่ช่วยให้การออกแบบเครื่องมืออุตสาหกรรมและการทำต้นแบบเป็นไปได้ง่ายขึ้น มีนักวิจัยที่ชำนาญงานพร้อมให้คำปรึกษา