นิทรรศการ

ผลงานวิจัย

29

ผลงานวิจัยเด่นโดยนักวิจัย สวทช. และหน่วยงานพันธมิตรที่จัดแสดงภายในงาน NAC2024

29

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย

ผลงานพร้อมถ่ายทอด

ผลงานพร้อมถ่ายทอด

ผลงานพร้อมให้บริการ (Ready to serve)

ผลงานพร้อมให้บริการ (Ready to serve)