นิทรรศการ

เฉลิมพระเกียรติ

โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นิทรรศการ

BCG Implementation

สานพลัง สร้างงานวิจัย พลิกโฉมเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วย BCG Implementation

ON-SITE

เข้าชมนิทรรศการแบบ on-site ได้ในวันที่ 28-30 มีนาคม 2567 เวลา 9.00-16.30 น. (ยกเว้นวันที่ 29 มีนาคม 2567 จะเปิดให้เข้าชมได้ในเวลา 13.00-16.30 น.)

ONLINE

เข้าชมนิทรรศการทางเว็บไซต์ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป