หน้าแรก สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จัดสัมมนาเตรียมความพร้อมภาคธุรกิจและเอกชน ก้าวทัน 5G และ IoT สู่ความสำเร็จทางธุรกิจ
สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จัดสัมมนาเตรียมความพร้อมภาคธุรกิจและเอกชน ก้าวทัน 5G และ IoT สู่ความสำเร็จทางธุรกิจ
20 ต.ค. 2563
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดสัมมนาในหัวข้อ “ก้าวทัน 5G และ IoT สู่ความสำเร็จทางธุรกิจ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G และ Internet of things กับกลุ่มอุตสาหกรรม บริษัทภาคเอกชน เป็นการช่วยเหลือและสร้างโอกาสในการพัฒนาธุรกิจให้กับภาคเอกชนต่อไปในอนาคต โดยมี น.สพ.สนัด วงศ์ทวีทอง รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เป็นประธาน และมี คุณณฤต ดวงเครือรติโชติ Head of IoT dtac ซึ่งมีความรู้เชิงลึกและประสบการณ์ในการพัฒนาเทคโนโลยี IoT สำหรับธุรกิจกว่า 5 ปี ในหลากหลายอุตสาหกรรม เป็นวิทยากร ซึ่งมีภาคเอกชนและหน่วยงานที่เป็นสมาชิกประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เข้าร่วมการสัมมานากว่า 52 ราย และรับชมออนไลน์ผ่านทาง Live Facebook 36 ราย

น.สพ.สนัด วงศ์ทวีทอง รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย กล่าวว่า อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เป็นสถานที่ชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจที่ใช้ความรู้เป็นองค์ประกอบ สามารถกำเนิด เติบโต และเจริญรุ่งเรืองได้อย่างยั่งยืน ที่ผ่านมาทางอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เป็นศูนย์รวมของการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ครบวงจร เป็นแหล่งพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ มีความร่วมมือแบบไตรภาคี ระหว่างสถาบันการศึกษา ภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรม มีพันธกิจในการสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการนำเทคโนโลยีไปใช้เชิงพาณิชย์ รวมถึงกระตุ้นการพัฒนาอุตสาหกรรมผ่านการทำวิจัยและพัฒนาโดยภาคเอกชน ปัจจุบันอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยมีบริษัทหรือหน่วยงานที่เป็นสมาชิกประชาคมกว่า 110 บริษัท ฉะนั้นทางอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยมีกลไกที่จะสามารถเชื่อมโยงผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งงานนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่จะเชื่อมโยงผู้ประกอบการ เพื่อให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G และ Internet of things ซึ่งถือเป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาธุรกิจให้สำเร็จในยุค New Normal ได้เป็นอย่างดี

ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณณฤต ดวงเครือรติโชติ Head of IoT dtac เป็นวิทยากร ซึ่งมีความรู้เชิงลึกและประสบการณ์ในการพัฒนาเทคโนโลยี IoT สำหรับธุรกิจกว่า 5 ปี ในหลากหลายอุตสาหกรรม และมีประสบการณ์ในธุรกิจโทรคมนาคมที่ยาวนานกว่า 20 ปี มาให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G เพื่อพัฒนาศักยภาพและวางแผนระยะยาวสำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจและอุตสาหกรรม อีกทั้งยังมีการแนะนำ dtac business IoT Platform ซึ่งเป็นตัวช่วยสำหรับผู้เริ่มต้นพัฒนาอุปกรณ์ IoT โดย คุณภควัตร สาระกิจ ซึ่งเป็น IoT Specialist Manager จาก dtac นอกจากนี้ยังเปิดเวทีเสวนาโดยมีตัวแทนจากบริษัท Nova Green Power System Co.,Ltd. และ VST ECS (Thailand) ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้นำเอาระบบ IoT มาประยุกต์ใช้ ขึ้นร่วมเวทีเสวนาเพื่อเป็นตัวอย่างให้เห็นภาพการนำเทคโนโลยี IoT มาใช้งานในธุรกิจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น อีกทั้งผู้เข้าร่วมเสวนายังสามารถทดลองใช้งาน dtac business IoT platform ได้ฟรีเป็นเวลา 3 เดือน โดยการลงทะเบียนภายในงานได้อีกด้วย

 

 

20 ต.ค. 2563
0
แชร์หน้านี้: