หน้าแรก กระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมชมแล็บศูนย์วิเคราะห์ทดสอบ ด้านกัญชา กัญชง สารสกัดและผลิตภัณฑ์กัญชาและกัญชง ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช.
กระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมชมแล็บศูนย์วิเคราะห์ทดสอบ ด้านกัญชา กัญชง สารสกัดและผลิตภัณฑ์กัญชาและกัญชง ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช.
18 ม.ค. 2564
0
ข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์

(18 ม.ค. 64) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี : นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการวิเคราะห์ทดสอบ ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบด้านกัญชา กัญชง สารสกัดและผลิตภัณฑ์กัญชาและกัญชง (Cannabis Analytical Testing Center; CATC) ของศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ (NCTC) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและขับเคลื่อนเชิงอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการทดสอบด้านกัญชาและกัญชง รวมถึงการหาปริมาณสารออกฤทธิ์สำคัญในกัญชาและกัญชงตามวิธีมาตรฐานสากล เป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และสนับสนุนผู้ประกอบการในประเทศ รวมถึงเป็นการส่งเสริมการส่งออกไปยังต่างประเทศอีกด้วย โดยมี ดร.ณฏฐพล วุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. พร้อมด้วยทีมนักวิจัย และพนักงาน สวทช. ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม

แชร์หน้านี้: