หน้าแรก สวทช. ร่วมจัดกิจกรรมในงาน Thailand International Science Fair: TISF 2023
สวทช. ร่วมจัดกิจกรรมในงาน Thailand International Science Fair: TISF 2023
16 ก.พ. 2566
0
ข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์

(15 กุมภาพันธ์ 2566) ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดกิจกรรม NSTDA Science Zone เป็นกิจกรรมศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาให้นักเรียนมีความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและครู เข้าร่วมจำนวน 260 คน จาก 12 ประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้งาน Thailand International Science Fair : TISF จัดโดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2566 ที่มีประเทศเข้าร่วมกิจกรรมทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์รวม 16 ประเทศ

ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วย ดร.มนัสชัย คุณาเศรษฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. ร่วมให้การต้อนรับเยาวชนและบรรยายพิเศษในหัวข้อ LANTA Supercomputer for National-Scale S&T Development โอกาสนี้กลุ่มเยาวชนได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและหน่วยวิจัยของ สวทช. รวมทั้งเข้าร่วมฐานกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเรียนรู้วิทยาศาสตร์แสนสนุก เพื่อจุดประกายความคิดและสร้างแรงบันดาลใจการเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ รวมทั้งสานสัมพันธไมตรีระหว่างเยาวชนไทยและเยาวชนนานาชาติ

 

สำหรับกิจกรรมที่เยาวชนได้เข้าร่วมในครั้งนี้ อาทิ การเยี่ยมชมศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (ThailSC) เยี่ยมชมธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (National Biobank of Thailand: NBT) เยี่ยมชมและสนุกกับกิจกรรม The Plant Factory & the Happy Veggies เรียนรู้ทักษะทางวิศวกรรมศาสตร์ การเขียนโปรแกรม และเรียนรู้เกี่ยวกับโดรนผ่านกิจกรรม Do Code Drone Camp กิจกรรม Innovation of Functional Ingredient ; Modified Starch เรียนรู้เทคโนโลยี CARBANO นวัตกรรมการผลิตวัสดุดูดซับระดับพรีเมียมที่จะมาช่วยดูแลคุณภาพชีวิต ด้วยการป้องกันมลพิษทางอากาศ ผ่านกิจกรรมเปิดโลกทัศน์ในการผลิตวัสดุดูดซับจากชีวมวลแบบครบวงจรกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ รวมทั้งลงมือทำกิจกรรม 10 ฐานกิจกรรม

 

 

16 ก.พ. 2566
0
แชร์หน้านี้: