หน้าแรก สวทช. ร่วมประชุมความร่วมมือ ไทย – จีน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สวทช. ร่วมประชุมความร่วมมือ ไทย – จีน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 ก.ย. 2566
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

(วันที่ 21 กันยายน 2566) ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน : ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือภายใต้กรอบคณะกรรมการร่วมระดับรัฐมนตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทยครั้งที่ 4 (The 4th meeting of Joint Committee on Science and Technology Cooperation between Ministry of Higher Education Science Research and Innovation of Thailand and Ministry of Science and Technology of People’s Republic of China) โดย มี ศ. ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ นายจาง กว่างจวิน (Zhang Guang Jun) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Ministry of Science and Technology – MOST) ของจีนเป็นประธานร่วมในที่ประชุม

สวทช. ได้นำเสนอความร่วมมือ 2 ด้านได้แก่
1) ด้านระบบราง – สวทช.โดย ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่ ดำเนินการร่วมกับ วว. และ CRRC ดำเนินการศึกษาการจัดตั้ง China-Thailand Belt and Road Joint Laboratory on Rail Transit เพื่อทำวิจัยและทดสอบชิ้นส่วนระบบราง โดยทั้งฝ่ายจีนและไทยจะผลักดันความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการทำงานในโครงการการสร้างรถไฟไทย-จีน ของกระทรวงคมนาคมของแต่ละประเทศต่อไป
2) ด้านการถ่ายทอดโนโลยี – สวทช. โดย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-จีน หรือ Thailand-China Technology Transfer Center (TCTTC) ดำเนินการแลกเปลี่ยนนักวิจัย การจัดการฝึกอบรม และการจับคู่ธุรกิจเทคโนโลยีระหว่างผู้ประกอบการทั้งไทยและจีน โดยมีเป้าหมายในการยกระดับงานวิจัยให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและเกิดการถ่ายทอดเชิงพาณิชย์ ก่อให้เกิดการลงทุนและผลกระทบเชิงบวกต่อทั้งสองประเทศ โดยในปี 2567 จะร่วมกันผลักดันการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยีตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ของสหประชาชาติต่อไป

 

แชร์หน้านี้: