หน้าแรก สวทช. ร่วมกับเครือข่าย STEM จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะ STEM แก่ครูระดับประถมศึกษา
สวทช. ร่วมกับเครือข่าย STEM จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะ STEM แก่ครูระดับประถมศึกษา
1 ก.ย. 2566
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

(31 สิงหาคม 2566) ณ ห้อง SD-601 อาคารสราญวิทย์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรม “เรียน-เล่นแบบ STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)” แก่ครูระดับประถมศึกษา 12 โรงเรียน เพื่อส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 ให้แก่เด็กและเยาวชนไทย

ในกิจกรรมมีการบรรยายถ่ายทอดเทคนิค “Play & Learn สนุกกับการเรียนรู้  STEM และ Coding ด้วยเทคนิคการเล่าเรื่อง (Story telling) และปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-based learning)” โดย คุณฤทัย จงสฤษดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ สวทช. เพื่อเป็นแนวทางการออกแบบการเรียนรู้และเทคนิคการจัดกิจกรรมตามแนวทาง STEM ให้แก่ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นภารกิจที่ สวทช. ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้าน STEM แล้ว สวทช. ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สื่อการเรียนรู้และของเล่นวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมสำหรับการฝึกฝนทักษะ STEM โดยดำเนินการออกแบบ และจัดหาพันธมิตรด้านการผลิตหรือการตลาด เพื่อผลิตสื่อการเรียนรู้และของเล่นวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพออกสู่สังคมไทย ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ ทีม playative.com ผู้ออกแบบและผลิตของเล่นและสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้มาร่วมนำเสนอแนวคิดการออกแบบของเล่น เพื่อเป็นสื่อการสอนให้แก่เด็ก ๆ ภายใต้แนวคิด “การเรียนรู้เป็นการผจญภัยที่สนุกสนาน ช่วยให้ผู้เล่นได้พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่มีแรงจูงใจในตนเอง (self-motivated learning)”

นอกจากนี้ยังมี ทีมงานอักษรศีล ผู้จัดอบรมให้ความรู้บุคลากรทางการศึกษาและจำหน่ายสื่อการเรียนรู้ เสริมทักษะและของเล่นเด็ก มาร่วมจัดกิจกรรมการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) ซึ่งเป็นการฝึกทักษะการคิดเชิงตรรกกะสำหรับเด็กระดับประถมศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของ สวทช. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ แนวคิดและวิธีการใหม่ ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เสริมสร้างทักษะและกระบวนการคิดให้แก่นักเรียนหรือบุตรหลานของตนเองได้อย่างเหมาะสม

1 ก.ย. 2566
0
แชร์หน้านี้: