หน้าแรก สวทช. ส่งมอบต้นกล้าราชพฤกษ์อวกาศ ให้แก่บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อสร้างประโยชน์แก่สาธารณชน
สวทช. ส่งมอบต้นกล้าราชพฤกษ์อวกาศ ให้แก่บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อสร้างประโยชน์แก่สาธารณชน
7 ธ.ค. 2566
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

(6 ธันวาคม 2566) ณ ห้องโถงนิทรรศการ อาคารสราญวิทย์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดพิธีส่งมอบต้นกล้าราชพฤกษ์อวกาศให้แก่บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปปลูกยังพื้นที่ธาราพาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี และซีพีแรม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ สามารถสร้างประโยชน์แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่เข้ามาใช้พื้นที่ ทั้งในด้านนันทนาการและองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อวกาศ

 

โดย ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นผู้แทนผู้อำนวยการ สวทช. ส่งมอบต้นกล้าราชพฤกษ์อวกาศให้กับคุณวิเชียร จึงวิโรจน์ กรรมการบริหารและผู้จัดการร่วม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ และคุณชนาพร ตุลยานนท์ ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพีแรม จำกัด

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารหน่วยงานพันธมิตรเข้าร่วมงาน ได้แก่ รศ. ดร.กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาชีวนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพอัจฉริยะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณทาเคฮิโระ นากามูระ ผู้อำนวยการองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น สำนักงานกรุงเทพฯ

 

ทั้งนี้ โครงการราชพฤกษ์อวกาศ เป็นหนึ่งในโครงการความร่วมมือระหว่าง สวทช. กับองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www.nstda.or.th/spaceeducation และเฟซบุ๊ก NSTDA SPACE Education

แชร์หน้านี้: