หน้าแรก สวทช. ขนทัพสุดยอดงานวิจัยช่วยยกระดับผลไม้ไทย สู่งาน Sooksiam Amazing Fruit Paradise 2022
สวทช. ขนทัพสุดยอดงานวิจัยช่วยยกระดับผลไม้ไทย สู่งาน Sooksiam Amazing Fruit Paradise 2022
17 พ.ค. 2565
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

(17 พ.ค. 65) ณ ไอคอนสยาม: คุณกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมพิธีเปิดงานมหัศจรรย์ผลไม้ไทย Sooksiam Amazing Fruit Paradise 2022

พร้อมนำ 7 ผลงานวิจัยที่ช่วยยกระดับผลไม้ไทย ได้แก่ 1.Magik growth นวัตกรรมถุงห่อผลไม้แบบนอนวูฟเวน 2.Active PAK “ถุงหายใจได้” เพื่อเก็บรักษา ผัก ผลไม้ ให้มีอายุยืนยาวขึ้น 3.ฟิล์มย่อยสลายได้ปิดผนึกหน้าถาด ที่ช่วยรักษาความสด พร้อมช่วยป้องกันไม่ให้เกิดฝ้าและไอน้ำเกาะที่ฟิล์ม ซึ่งเป็นผลงานวิจัยโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช.

4.HandySense ระบบเกษตรแม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะ ผลงานวิจัยโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช.

5.ปุ๋ยคีเลต” นวัตกรรมปุ๋ยธาตุอาหารรองเสริมทางใบสำหรับพืช 6.มะนีมะนาว นวัตกรรมน้ำมะนาวแช่แข็ง ผลงานวิจัยโดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช.

7.ผลงานวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นอินผลัม โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช. เข้าร่วมแสดงภายในงาน ซึ่งจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 17 – 29 พฤษภาคม 2565 ณ เมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม โดยความร่วมมือของ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย เมืองสุขสยาม ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรสำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย สวทช. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจน สถาบันและเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนผลไม้ไทย เพื่อส่งเสริมและยกระดับเกษตรกรไทย พร้อมทั้งนำเสนอความมหัศจรรย์ของผลไม้ไทยให้ทั้งคนไทยและต่างชาติได้ลิ้มลอง

แชร์หน้านี้: