หน้าแรก ประกาศผลการตัดสิน การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในประเทศ ประจำปี 2567
ประกาศผลการตัดสิน การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในประเทศ ประจำปี 2567
7 มิ.ย. 2567
0
ข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์

          (วันที่ 6 มิถุนายน 2567) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประกาศผลการตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในประเทศ ประจำปี 2567 (Student Innovation Challenge Thailand 2024) ซึ่งมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญจาก Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์ สภากาชาดไทย กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทีมวิจัยจากกลุ่มนวัตกรรมแพลตฟอร์มดิจิทัลสุขภาพการแพทย์ และ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. ร่วมเป็น คณะกรรมการตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในประเทศเมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา
ผลปรากฏว่า 10 ทีม ที่ได้รับคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทการออกแบบ และ ประเภทเทคโนโลยี

โดยผลงานที่ได้รับการคัดเลือก ประเภทการออกแบบ 5 ทีม ได้แก่
1. ผลงาน Happy CP Gloves: Smiling Solutions for children with cerebral palsy จาก โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลเหรียญทอง
2. ผลงาน Braille’s Film จาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
3. ผลงาน BART LAB Intelligent Robotic Stair Climbing Wheelchair จาก มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
4. ผลงาน STRAW SPLINT จาก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลชมเชย
5. ผลงาน Keeb Healthy จาก โรงเรียนราชินี ได้รับรางวัลชมเชย

และ ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก ประเภทเทคโนโลยี 5 ทีม ได้แก่
1. ผลงาน ClearConverse: A Web Application for Enhanced Communication for People with Alaryngeal Speech จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง
2. ผลงาน CAREmate Robot จาก โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
3. ผลงาน Designing and developing a walking aid device for physical therapy จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
4. ผลงาน ALL Wheelchair: Encouraging Physical Activity for Wheelchair Users through a Novel Motion-Controlled Gaming System จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย
5. ผลงาน Crossing Vision จาก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้รับรางวัลชมเชย

ทั้งนี้ ผลงานที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และ เหรียญทองแดง ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุระดับนานาชาติ (Global Student Innovation Challenge: gSIC) ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม 2567

สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลชมเชย จะได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุระดับนานาชาติ (gSIC) ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ทุกทีมที่ได้รับรางวัล จะเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล และ ค่ายกิจกรรมเสริมทักษะและการอบรมการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2567 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี เพื่อเตรียมตัวก่อนเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุระดับนานาชาติ (gSIC) ต่อไป

7 มิ.ย. 2567
0
แชร์หน้านี้: