หน้าแรก เอ็มเทค สวทช. ผนึก สถาบันวิจัยเทคนิครถไฟญี่ปุ่น จัดงาน RTRI-NSTDA Railway Technology Forum สร้างความร่วมมือการวิจัยเทคโนโลยีระบบราง
เอ็มเทค สวทช. ผนึก สถาบันวิจัยเทคนิครถไฟญี่ปุ่น จัดงาน RTRI-NSTDA Railway Technology Forum สร้างความร่วมมือการวิจัยเทคโนโลยีระบบราง
24 พ.ย. 2566
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

For English-version news, please visit : RTRI-NSTDA Railway Technology Forum showcase railway technology in Thailand and Japan

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยเทคนิครถไฟญี่ปุ่น (Railway Technical Research Institute: RTRI) ร่วมจัดงาน RTRI-NSTDA Railway Technology Forum เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยด้านระบบรางของไทยและญี่ปุ่น และสร้างความร่วมมือในงานวิจัยระหว่าง 2 หน่วยงาน

ดร.อศิรา เฟื่องฟูชาติ รองผู้อำนวยการเอ็มเทค สวทช. กล่าวว่า สวทช. และ RTRI ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านเทคนิค (Memorandum of Understanding (MOU) on Technical Cooperation) กัน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เพื่อสร้างความร่วมมือในการวิจัยและการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีระบบราง โดยมีระยะเวลา 3 ปี

นอกเหนือจากความร่วมมือด้านงานวิจัยแล้ว RTRI ยังสนับสนุนให้ สวทช. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการมาตรฐานระบบรางระดับนานาชาติผ่านสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ของไทย ในคณะกรรมการ ISO/TC269 Railway Applications และ IEC -TC9 Electrical Equipment and System for Railways ซึ่งการจัดทำมาตรฐานระบบรางไทยให้อยู่ในระดับนานาชาตินี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางไทยต่อไป

Dr. Toru Miyauchi, Associate Director (International Affairs),RTRI กล่าวว่า ที่ผ่านมา RTRI มีความยินดีที่ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับ สวทช.ในการจัดงาน ประชุมและแสดงนิทรรศการด้านอุตสาหกรรมระบบรางของไทย Thai Rail Industry Symposium and Exhibition (RISE) รวม 4 ครั้ง (ตั้งแต่ปี 2559-2562) ซึ่งภายหลังจากการลงนาม MOU เมื่อปี 2564 แล้ว RTRI และ สวทช.ได้มีการหารือและนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบออนไลน์มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การทำวิจัยในหัวข้อ Rail wearing, Modelling and simulation in railway technology และ Rolling stock design เป็นต้น และ RTRI มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกันจัดงานประชุมแบบออนไซต์ เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัยทั้ง 2 หน่วยงานได้มานำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่จะร่วมกันพัฒนาระบบรางในอนาคต

ทั้งนี้ การประชุมในครั้งนี้ได้นำเสนองานวิจัยฝ่ายละ 3 หัวข้อจากไทยและญี่ปุ่นโดยเน้นทางด้านงานระบบราง (Track work) การออกแบบตู้โดยสาร (Bogie design) และมาตรฐานระบบราง (Rail standard)

แชร์หน้านี้: