หน้าแรก โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
12 ธ.ค. 2561
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ประกาศคณะทำงาน

แผนปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงาน

  • การประกวดสื่ออินโฟกราฟิกครั้งที่ 1 (2559)
  • การประกวดสื่ออินโฟกราฟิกครั้งที่ 2 (2560)

ประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย

12 ธ.ค. 2561
0
แชร์หน้านี้: