หน้าแรก อว. มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแด่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นและคนดีศรี อว. ประจำปี 2566 “ศุภมาส” รมว.อว. ยกย่องเป็นบุคคลต้นแบบของกระทรวง
อว. มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแด่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นและคนดีศรี อว. ประจำปี 2566 “ศุภมาส” รมว.อว. ยกย่องเป็นบุคคลต้นแบบของกระทรวง
2 เม.ย. 2567
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566 โดยมีจำนวน 84 ราย จาก 68 หน่วยงาน และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “คนดีศรี อว.” ประจำปี 2566 ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกจากหน่วยงานในสังกัด โดยมีจำนวน 16 ราย จาก 12 หน่วยงาน ในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โดยมี นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวง อว. และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. เข้าร่วม ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ในโอกาสนี้ ดร.พัชร์ลิตา ฉัตรวริศพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมแสดงความยินดีกับ นางฤทัย จงสฤษดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ (สวทช.) ที่ได้รับคัดเลือกเป็นคนดีศรี อว. ประจำปี พ.ศ. 2566 และได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ในครั้งนี้

นางฤทัย จงสฤษดิ์ ได้รับการยกย่องเป็นคนดีศรี อว. จากผลงานหรือการปฏิบัติงานที่ได้รับการยกย่องว่าดีเด่นและเป็นที่ยอมรับ อาทิ

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมทางวิทยาศาสตร์สำหรับผู้ด้อยโอกาสและพิการ เด็กทั่วไป ตลอดจนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มากกว่า 100 กิจกรรม  เช่น เทศกาลเยาวชนนานาชาติเอเปค  ประชุมสุดยอดนักวิวัฒนาการรุ่นเยาว์  ค่ายส่งเสริมเด็กอัจฉริยภาพที่ได้เหรียญทองจากการสอบแข่งขันของ สสวท.   ค่ายวิทยาศาสตร์การอาหาร ค่ายนักวิจัยด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  ค่ายเปิดโลกวิทยาศาสตร์กับสี่เทคโนโลยี ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับผู้พิการทางสายตาและบกพร่องทางการได้ยิน

2. วิทยากรหลักอาวุโสโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย วิทยากรโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก วิทยากรโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ห้องเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วิทยากรอบรมครูสอนเด็กหูหนวกและเด็กตาบอด และพิการทางร่างกาย

3. เผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผ่านงานเขียนรูปแบบต่างๆ มากกว่า 100 ผลงาน เช่น บทความ  ตำราเรียน และหนังสือส่งเสริมทางวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน เช่น  โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี   ปรุงโครงงานวิทยาศาสตร์ให้อร่อย  สนุกคิด นักวิทย์น้อย สร้างอัจฉริยะน้อยด้วยรอยยิ้ม และได้รับรางวัลหนังสือดีสำหรับเยาวชนระดับประเทศ 10 รางวัล

4. วิทยากรพิเศษรับเชิญเกี่ยวกับเรื่อง แนวการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนทางวิทยาศาสตร์  การทดลองทางวิทยาศาสตร์  ทำโครงงาน และจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับหน่วยงานต่างๆ เช่น  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ โรงเรียน และมหาวิทยาลัยต่างๆ  ตลอดจนเป็นวิทยากรและคณะกรรมการรับเชิญในรายการโทรทัศน์ในรายการสนุกคิด กลวิทยาศาสตร์  รายการดิสนีย์คลับ รายการคิดวิทย์  รายการ ป.ปลาตากลม  รายการคิดวิทย์  รายการ Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด รายการรักลูกให้ถูกทาง  รายการครอบครัวเดียวกันตอนครอบครัวนักทดลอง และรายการหัวใจใกล้กัน เป็นต้น

5. กรรมการและเลขานุการโครงการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนและนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ตาม พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เช่น โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี โครงการการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา โครงการ Global Young Scientists Summit โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย โครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย

2 เม.ย. 2567
0
แชร์หน้านี้: