หน้าแรก ศลช. ร่วมกับ สวทช. จัดงาน Seminar on Thai Herbal & Natural Products to Global Market เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมด้านสารสกัดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสู่ตลาดสากล
ศลช. ร่วมกับ สวทช. จัดงาน Seminar on Thai Herbal & Natural Products to Global Market เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมด้านสารสกัดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสู่ตลาดสากล
28 ก.ค. 2565
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

ณ อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ศลช. (ทีเซลส์ / TCELS) ในการจัดงานเสวนา Seminar on Thai Herbal & Natural Products to Global Market โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ ด้านสารสกัดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการขยายตลาดสู่สากล

โดยมี นางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช.  เป็นตัวแทนสองหน่วยงานกล่าวเปิดงานพร้อมกล่าวต้อนรับผู้ร่วมเสวนา นำโดย ดร.พัชราภรณ์ วงษา ผู้อำนวยการโปรแกรมบริหารโภชนเภสัชภัณฑ์และเวชสำอาง ศลช. นายยุทธพงศ์ มีแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย นายพินิจ เขื่อนสุวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเดียทูเอ็กซ์เพิร์ท จำกัด ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย นักวิจัยอาวุโส ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ(นาโนเทค) สวทช. และ Mr. Nitin Raizada Chief Business Officer, Specialty Natural Products Co., Ltd


ภายในงานดังกล่าวฯ ยังมีกิจกรรม Pitching Day ซึ่งจัดให้สำหรับผู้ประกอบการได้นำเสนอผลงานอุตสาหกรรมด้านสารสกัดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทยให้มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมสารสกัดสมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ที่มีผลทดสอบประสิทธิภาพเเละความปลอดภัยทางวิทยาศาสตร์ พร้อมออกสู่ตลาดและขยายตลาดสู่สากล พร้อมกับยกระดับเเนวคิดในการทำธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเเละสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้ภายหลังสถานการณ์โควิด – 19

ทั้งนี้ กิจกรรม Pitching Day มีผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกมาแล้วจำนวน 10 บริษัท ดังนี้ บริษัท สตาร์ เฮิร์บ ฟาร์ม่า จำกัด ,บริษัท ซีเอ็มเอช เชียงใหม่โฮลดิ้ง จำกัด ,บริษัท หมอยาไทย 101 จำกัด ,บริษัท ปัจจัยชีวี จำกัด ,บริษัท สยาม เนเชอรัล โปรดักซ์ จำกัด ,ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญญ์เฮิร์บ (ประเทศไทย) ,บริษัท เลิศ โปรเฟสชั่นเเนล กรุ๊ป จำกัด ,ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปันกันกรุ๊ป, บริษัท เอ็ม.วาย.อาร์ คอสเมติคส์ โซลูชั่น จำกัด และ บริษัท ไซเอนซ์อินโนเวทีฟ โปรดักส์ จำกัด


และผลการแข่งขันกิจกรรมดังกล่าวผู้ชนะเลิศรางวัลที่ 1 คุณปิยเชษฐ์ จตุเทน บริษัท หมอยาไทย 101 จำกัด รับรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท และรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 มี 2 รางวัล ได้แก่ ภญ.ศศิมา อาจสงคราม บริษัท สตาร์ เฮิร์บ ฟาร์ม่า จำกัด และ คุณบุญเกียรติ ทรัพย์อังกูล บริษัท เอ็ม.วาย.อาร์ คอสเมติคส์ โซลูชั่น จำกัด และรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 มี 2 รางวัล ได้แก่ ดร.ธนธรรศ สนธีระ บริษัท สยาม เนเชอรัล โปรดักซ์ จำกัด และ คุณกัญญ์ภัสสร์ พลชัยศรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญญ์เฮิร์บ (ประเทศไทย) และรางวัลพิเศษสำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย มอบบริการประกันการส่งออก Exim For Small Biz ให้กับทุกบริษัท อีกด้วย

นางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า การจัดงานสัมมนา Seminar on Thai Herbal & Natural Products to Global Market เป็นครั้งแรกของการสัมมนาภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการด้านสารสกัดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการขยายตลาดสู่สากล ซึ่ง สวทช. มีบทบาทสำคัญในด้านการวิจัยและพัฒนาที่สร้างคุณค่าและต่อยอดให้กับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และให้ความสำคัญในการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ เสริมศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการ นักลงทุน รวมถึงสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรในการขับเคลื่อนและต่อยอดผลงาน วทน. จากหิ้งสู่ห้างเพื่อเชื่อมโยงให้เอกชนเข้าถึงได้ง่าย นอกจากนี้ยังนำผลงาน วทน. ที่พัฒนาจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย และภาคเอกชนอื่นๆ ออกสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ปัจจุบันโลกได้เคลื่อนเข้าสู่สถานการณ์ใหม่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดในทุกมิติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจที่สร้างคุณค่า (Value-Based Economy) และมีการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation-driven Economy) เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญ ในการสร้างความเติบโตและความเข้มแข็งให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศได้อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจ ให้สามารถขยายตลาดสู่สากลได้อย่างเข้มแข็ง

ด้าน ดร.พัชราภรณ์ วงษา ผู้อำนวยการโปรแกรมบริหารโภชนเภสัชภัณฑ์และเวชสำอาง ศลช. กล่าวว่า TCELS เป็นองค์การมหาชน มีบทบาทหน้าที่เป็นหน่วยบริหารจัดการทุนด้านวิจัยนวัตกรรม ด้านการแพทย์และสุขภาพ ซึ่งผู้รับทุนคือผู้ประกอบการที่มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี ที่มีผลิตภัณฑ์ พร้อมขึ้นทะเบียนและออกสู่ตลาด การจัดงานสัมมนาฯ ในครั้งนี้ เป็นเวทีสำหรับผู้ประกอบการ ในกลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการด้านสารสกัดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ที่ต้องการเห็นทิศทางการตลาด บวกกับการใช้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกิดการต่อยอด เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทตนเองจนสามารถขยายตลาดสู่สากล โดยวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ โดยคาดว่าผู้เข้าโครงการ จะได้รับการเติมเต็มเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการให้เกิดความเข้มแข็ง และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ขับเคลื่อนธุรกิจด้านสารสกัดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของไทย ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก

ดร.พัชราภรณ์ ยังกล่าวเพิ่มว่า การผลักดันสมุนไพรไทยสู่ตลาดโลกนั้นอยู่ภายใต้แผนแม่บทว่าด้วยสมุนไพรแห่งชาติ  และมีร่างแผนปฏิบัติการสมุนไพรไทย ฉบับที่ 2 แล้ว  ซึ่งมีผลครอบคลุมการปลูกวัตถุดิบให้ได้มาตรฐาน การสกัด การทดสอบสารสกัดที่ได้มาตรฐานสากล และการสร้างแบรนด์ของไทยที่เป็นรู้จักมีความเชื่อมั่นในคุณภาพ ที่เป็นมาตรฐานสากล

28 ก.ค. 2565
0
แชร์หน้านี้: