หน้าแรก ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช.  ประกาศผล การแข่งขันหุ่นยนต์ไร้การบังคับอัจฉริยะ ทีม Robot A และ ทีม FRANNNNN คว้าแชมป์ รับถ้วยรางวัลพระราชทาน กรมสมเด็จพระเทพฯ
ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช.  ประกาศผล การแข่งขันหุ่นยนต์ไร้การบังคับอัจฉริยะ ทีม Robot A และ ทีม FRANNNNN คว้าแชมป์ รับถ้วยรางวัลพระราชทาน กรมสมเด็จพระเทพฯ
11 ก.ย. 2566
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

(วันที่ 10 กันยายน 2566) ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand: SWP) ร่วมกับศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) และ ห้องปฏิบัติการทดสอบซอฟต์แวร์ SQUAT ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) โดยการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)

จัดกิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ไร้การบังคับอัจฉริยะ“Robo Innovator Challenge 2023 By Software Park Thailand” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งการแข่งขันหุ่นยนต์อัจฉริยะไร้การบังคับได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันเพื่อเฟ้นหาความสามารถพิเศษ (Talent) ที่ใช้การควบคุมระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ (Self-Driving Car) แบบไร้การบังคับ และยังสามารถตอบโจทย์ระบบโลจิสติกส์เพื่อช่วยขนส่งสินค้าจากต้นทางไปยังปลายทางตามความต้องการของลูกค้าได้อีกด้วย

ดร.ภัทราวดี พลอยกิติกูล ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) สวทช. กล่าวว่า การแข่งขันครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่สามหลังจากการมีการจัดแข่งขันครั้งแรกเมื่อปี 2563 ที่ได้รับการตอบรับและเป็นการปลุกกระแสการแข่งขันหุ่นยนต์อัจฉริยะ โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligent (AI) แบบไร้การบังคับให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ที่สามารถก้าวข้ามกฎและกติกาเดิม ๆ และให้เกิดความท้าทายมากยิ่งขึ้นนับเป็นก้าวเริ่มต้นของการพัฒนากำลังคนโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาสร้างนวัตกรรมนำประเทศ

ในปีนี้ยังเพิ่มเติมความเข้มข้นในการแข่งขัน โดยแบ่งออกเป็นประเภทจูเนียร์ (Junior) ที่ยังคงมุ่งเน้นในเรื่องของการปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จตามโจทย์ที่กำหนด และประเภทเมเจอร์ (Major) ที่เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจเสมือนจริง ในสถานการณ์จำลอง ให้สามารถต่อยอดใช้งานทางอุตสาหกรรมหุ่นยนต์บริการได้ต่อไปในอนาคต

“การแข่งขันครั้งนี้นอกจาก สวทช. จะสนับสนุนกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจผ่านการแข่งขันแล้ว ยังมุ่งสร้างเสริมการวิจัยและพัฒนา การออกแบบ ตลอดจนสามารถถ่ายทอดนำไปสู่การใช้ประโยชน์ ส่งเสริมการพัฒนากำลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จำเป็น เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อการพัฒนาประเทศ ผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและมีขีดความสามารถบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก”

ดร.ภัทราวดี กล่าวต่อว่า ทั้งนี้การแข่งขันหุ่นยนต์ไร้การบังคับอัจริยะ Robo Innovator Challenge 2023 By Software Park Thailand ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดระหว่าง 8-10 กันยายน 2566 ได้เสร็จสิ้นแล้ว ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. และหน่วยงานพันธมิตรทุกหน่วยงานที่ร่วมจัดงานขึ้นมีความภูมิใจกับความสามารถของเหล่าเยาวชนคนไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกทีม ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าแข่งขันทุกท่าน ที่พิสูจน์ความสามารถและศักยภาพของตัวเอง ไม่ว่าท่านจะได้รับรางวัลหรือไม่ อย่างน้อยสิ่งที่ได้ประสบการณ์ล้ำค่าจากการแข่งขันครั้งนี้แน่นอน และขอให้ผู้ร่วมแข่งขันทุกท่านได้ถอดบทเรียนการแข่งขันครั้งนี้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองเพื่อแก้โจทย์ภาคอุตสาหกรรม นำไปสู่การคิดค้นและออกแบบนวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาให้กับสังคมและประเทศชาติ รวมไปถึงในเวทีการแข่งขันในระดับโลกอย่างต่อเนื่องสืบไป

สำหรับผลการแข่งขันประเภท Junior ซึ่งเป็นรุ่นอายุ 13-18 ปี ผลปรากฎว่า รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมRobot A ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท และยังได้รับรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม อีก 1 รางวัล  ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล3,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม EasyKids-RoboSparkz  ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล 7,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีมโรงเรียนวารินชำราบ ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท และ รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม ได้แก่ทีม Speedy ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 3,000 บาท

และ ผลการแข่งขันประเภท Major ซึ่งเป็นรุ่นไม่จำกัดอายุ ช่วงชั้นและสังกัด ผลปรากฎว่ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม FRANNNNN ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 15,000 บาท และยังได้รับรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม อีก 1 รางวัล  ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 3,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม เมคคาห้อง 408 ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมหุ่นยนต์วิ่งมั่ว  ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 7,000 บาท และ รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม ได้แก่ ทีม EasyKids-Janjam ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 3,000 บาท

11 ก.ย. 2566
0
แชร์หน้านี้: