หน้าแรก สวทช. ต้อนรับผู้ประกอบการ-เครือข่ายเกษตรกร จ.ปทุมธานี  เยี่ยมชมโรงงานต้นแบบผลิตพืช
สวทช. ต้อนรับผู้ประกอบการ-เครือข่ายเกษตรกร จ.ปทุมธานี  เยี่ยมชมโรงงานต้นแบบผลิตพืช
30 มี.ค. 2566
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

30 มีนาคม 2566 ห้องโถง Tower D อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้การต้อนรับกลุ่มนักธุรกิจและกลุ่มเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี เพื่อเข้าเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบผลิตพืช (Plant factory) ของ สวทช. และมี ดร.เกรียงไกร โมสาลียานนท์ ทีมวิจัยนวัตกรรมโรงงานผลิตพืช ไบโอเทค พาคณะเข้าเยี่ยมชม โดยวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชมครั้งนี้เพื่อศึกษาเทคโนโลยีและหาแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิจัย นักธุรกิจและเครือข่ายเกษตรกรปทุมธานี รวมทั้งนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปถ่ายทอดในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและกลุ่มผู้สนใจต่อไป

อย่างไรก็ตามเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สวทช. โดยศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี และ NSTDA Shop ได้นำผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรของ สวทช. ไปเผยแพร่แก่กลุ่มเกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาการเกษตรตลาดโรงเกลือท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จ.ปทุมธานี มาแล้ว 2 ผลงาน ได้แก่ ถุงปลูก Magik Growth ต้นอ่อนกระชายดำ-ขมิ้นชัน โดยมีนายสุเทพ กุลศรี เจ้าของทฤษฎีปลูกผักลงถุง ซึ่งได้เริ่มทดสอบการใช้ถุงปลูกในแล้ว ถือเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและนักธุรกิจและเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อสร้างการทำงานร่วมกันโดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในต่อยอดธุรกิจและพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ให้สามารถนำความรู้ด้านนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

30 มี.ค. 2566
0
แชร์หน้านี้: