หน้าแรก สวทช. รับโล่ประกาศเกียรติคุณแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2565
สวทช. รับโล่ประกาศเกียรติคุณแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2565
4 ส.ค. 2566
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

4 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์:  ดร.สุธี เจริญผู้ชนะชัย รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รับโล่ประกาศเกียรติคุณแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2565 หรือ BEC Awards มอบโดย นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้โครงการพัฒนาและสนับสนุนบังคับใช้กฎกระทรวงว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานอาคารพลังงาน (BEC) เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานในภาคอาคาร ภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง

สำหรับอาคารที่ สวทช. ได้รับรางวัล BEC Awards ได้แก่ อาคารศูนย์บริการงานวิศวกรรมและงานวิเคราะห์ทดสอบ (NFET) อาคาร 1 และ อาคาร 2 ตั้งอยู่ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

4 ส.ค. 2566
0
แชร์หน้านี้: