หน้าแรก สวทช. ผนึกกำลัง A*STAR  ร่วมผลิตกำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและร่วมทำวิจัย ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสิงคโปร์
สวทช. ผนึกกำลัง A*STAR  ร่วมผลิตกำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและร่วมทำวิจัย ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสิงคโปร์
7 ก.ย. 2566
0
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของงานพัฒนากำลังคน

5 กันยายน 2566 ที่อาคารวิจัย สวทช. โยธี ถนนพระราม 6 : ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วย ดร.สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการ สวทช. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ Agency for Science, Technology and Research (A*STAR) นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.แอนดี้ ฮอร์ รองประธานกรรมการบริหาร A*STAR

ทั้งนี้เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครอบคลุมการส่งเสริมด้านงานวิจัย การพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ โดยจะเริ่มจากการผลิตกำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่หลากหลาย เช่น ทำวิจัยระยะสั้น อาจารย์ที่ปรึกษา และการสนับสนุนทุนการศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกจากสิงคโปร์

โดยมี 4 มหาวิทยาลัยชั้นนำของสิงคโปร์ ได้แก่   1.Nanyang Technological University (NTU) 2.National University of Singapore (NUS) Singapore 3.Management University (SMU) และ 4.Singapore University of Technology and Design (SUTD)

ในโอกาสนี้ ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย รองผู้อำนวยการ สวทช. และดร.มนัสชัย คุณาเศรษฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. ให้การต้อนรับพร้อมนำคณะสิงคโปร์เยี่ยมชม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการ LANTA Supercomputer ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ(NBT) และ Fabrication lab บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

โดยมี ดร.ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล รองผู้อำนวยการ เนคเทค สวทช. ดร.ศิษเฎศ ทองสิมา ผู้อำนวยการธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ และนางฤทัย จงสฤษดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ (ACM) ร่วมให้ข้อมูลและต้อนรับ

ดร.พัชร์ลิตา ฉัตรวริศพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. สายงานพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ สวทช. จะคัดเลือกและเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับทุนศึกษาต่อปริญญาเอก ในSingapore International Graduate Award (SINGA) นักศึกษาปริญญาเอกได้รับทุนและทำงานวิจัยในสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยพันธมิตร (NTU NUS, SUTD หรือ SMU) เป็นระยะเวลา 4 ปี โดยหลังจากที่สำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาจะได้รับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยพันธมิตรที่ไปทำวิจัยด้วย  นอกจากนี้จะมีโปรแกรมทำวิจัยระยะสั้นที่หลากหลายร่วมกับมหาวิทยาลัยสิงคโปร์ โดย A*STAR จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนากำลังคน

ทั้งนี้หน่วยงาน A*STAR เป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศสิงคโปร์ มีภารกิจหลักคือสนับสนุนการวิจัยที่มีคุณภาพและพัฒนาเทคโนโลยีที่สร้างนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณค่าสำหรับอุตสาหกรรมและสังคม มีการทำงานร่วมกับบริษัทเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อสร้างความร่วมมือในการนำความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเข้าสู่การประยุกต์ใช้ในสาขาอุตสาหกรรม ส่งเสริมและมุ่งเน้นการวิจัยในด้านต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ, วัสดุ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิต, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

7 ก.ย. 2566
0
แชร์หน้านี้: