หน้าแรก สวทช. ชวน ‘คนดัง’ สายกรีน เปิดมุมมองส่งเสริมแนวคิด Circular economy เพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืนสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่
สวทช. ชวน ‘คนดัง’ สายกรีน เปิดมุมมองส่งเสริมแนวคิด Circular economy เพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืนสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่
30 มี.ค. 2566
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 30 มีนาคม 2566 ที่ห้องบรรยาย 2 อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : ดร.ศรันย์ สัมฤทธิ์เดชขจร รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นประธานเปิดงาน สัมมนาการส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืนสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ “Promoting the concept of circular economy for sustainable living of the new generation.” โดยมี ดร.ปิยวิทย์ คุ้มพงษ์  ผู้จัดการงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท ด้านพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. ทีมนักวิชาการ สวทช. และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานในห้องถึง 100 คน รวมทั้งผู้ลงทะเบียนในช่องทางออนไลน์กว่า 300 คน

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิจารย์ สิมาฉายา (ผอ.สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่ร่วมบรรยายภาพรวม ในหัวข้อ “ทำไม ประเทศเราถึงต้องเริ่มทำธุรกิจที่ยั่งยืน” สำหรับงานสัมมนาวิชาการครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ให้กับคนรุ่นใหม่ โดยการแชร์ประสบการณ์จากผู้ปฏิบัติจริงในด้านธุรกิจสีเขียว ได้แก่ คุณเชอรี่ เข็มอัปสร นักแสดงสาวสวยมากความสามารถ กับธุรกิจรักษ์โลก แบรนด์ “สิริไท”

คุณณภัทร พงษ์แพทย์ ผู้แทนมูลนิธิเอสโอเอส (SOS Thailand) แชร์ประสบการณ์ ในหัวข้อ “ขยะอาหาร (Food waste) อาหารส่วนเกิน (Food surplus) คนรุ่นใหม่เข้าใจหรือยัง” และคุณชณัฐ วุฒิวิกัยการ เจ้าของช่อง ‘KongGreenGreen’ อินฟลูเอนเซอร์สายกรีน ในหัวข้อ “โลกนี้จะเป็นอย่างไร ถ้าเราใช้ชีวิตแบบ Zero Waste”ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และดำเนินรายการ โดย ดร.ธิติยา บุญประเทือง ผู้ช่วยนักวิจัยอาวุโส สวทช.

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ใหเขาใจการนำแนวคิดด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และร่วมขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อวีถีชีวิตที่ยั่งยืนในระดับประเทศต่อไป

30 มี.ค. 2566
0
แชร์หน้านี้: