หน้าแรก ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ‘TMVS’ จากทีเส็บ
ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ‘TMVS’ จากทีเส็บ
30 มี.ค. 2566
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 29 มีนาคม 2566  ณ อาคารอาเซียน รัชดา กรุงเทพฯ : ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เข้ารับมอบตราสัญลักษณ์การรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard: TMVS) จาก ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ (TCEB) ในงาน MICE Standard Day 2023 เพื่อส่งเสริมมาตรฐานสถานที่จัดงานของไทยและอาเซียน และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รองรับตลาดธุรกิจไมซ์ในอนาคต ทั้งนี้ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ สวทช. ได้เข้าร่วมการประเมินและผ่านการรับรองมาตรฐาน TMVS ประเภทห้องประชุม ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมาจนครบทุกห้องตามเกณฑ์ และมีการประเมินเพื่อต่ออายุทุก ๆ 3 ปี จนถึงปัจจุบัน โดยตราสัญลักษณ์ดังกล่าวใช้ยืนยันว่าสถานที่จัดงานต่าง ๆ ในสถานที่ราชการและเอกชน ศูนย์ประชุม อาคารแสดงสินค้า โรงแรม รีสอร์ท มีความเหมาะสมตามมาตรฐานการจัดงานในระดับสากล เพิ่มความมั่นใจในคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจไมซ์ในไทยให้กับกลุ่มนักธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

สำหรับศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการจัดประชุม สัมมนาและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วยห้องประชุม 11 ห้องย่อย ห้องประชุมใหญ่ออดิทอเรียม แบบเธียเตอร์ 376 ที่นั่ง ห้องประชุมบอร์ดรูม 60 ที่นั่ง และพื้นที่จัดนิทรรศการกว่า 2,000 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้ร่วมงานได้มากกว่า 3,000 คน รวมทั้งให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการในการจัดงาน อีกทั้งมีบริการที่จอดรถภายในอาคารมากกว่า 300 คัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้จัดงานและผู้ร่วมงานอีกด้วย

ผู้สนใจสามารถติดต่อศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โทรศัพท์ 02 564 7170 ต่อ 6011, 6012, 6013 e-mail : sms@nstda.or.th หรือเว็บไซต์ http://www.nstda.or.th/tcc Facebook : http://www.facebook.com/TSPConventionCenter

30 มี.ค. 2566
0
แชร์หน้านี้: