หน้าแรก เยาวชนไทยร่วมลุ้นผลการทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติจากไอเดียที่ส่งเข้าประกวด
เยาวชนไทยร่วมลุ้นผลการทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติจากไอเดียที่ส่งเข้าประกวด
13 ก.พ. 2567
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ณ องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น หรือ แจ็กซา (JAXA) ประเทศญี่ปุ่น ตัวแทนเยาวชนไทย 7 คน เข้าร่วมกิจกรรมใน “โครงการ Asian Try Zero-G 2023” กับเยาวชนจากญี่ปุ่น ออสเตรเลีย บังคลาเทศ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และ ไต้หวัน รวม 39 คน ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF

ในช่วงเช้าเยาวชนไทยได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อวกาศ JAXA Tsukuba Space Center เพื่อติดตามเทคโนโลยีและความก้าวหน้าการพัฒนาด้านอวกาศของประเทศญี่ปุ่น จากนั้นในช่วงบ่ายจะเริ่มกิจกรรมการถ่ายทอดสด โดยนายซาโตชิ ฟุรุคาวะ (Satoshi Furukawa) นักบินอวกาศญี่ปุ่น นำแนวคิดการทดลองของเยาวชนไทยจำนวน 3 เรื่อง ที่ได้รับการคัดเลือกขึ้นไปทดลองจริงบนสถานีอวกาศนานาชาติแบบ real-time ผ่านห้องบังคับการที่ศูนย์อวกาศสึคุบะ แจ็กซา ซึ่งเด็กๆ จะได้รับชมผลการทดลองที่เกิดขึ้นในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำอย่างใกล้ชิด รวมทั้งมีโอกาสได้พูดคุยสื่อสารกับนักบินอวกาศญี่ปุ่นโดยตรง

สำหรับแนวคิดการทดลอง 3 เรื่อง ได้แก่
1. เรื่อง “ก้อนน้ำทรงกลมกับแรงไฟฟ้า” โดย นายชญานิน เลิศอุดมศักดิ์ นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
2. เรื่อง “การศึกษาการเคลื่อนที่แบบวงกลมของลูกบอลสองลูกบนเส้นเชือกในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำ” โดย นายณัฐภูมิ กูลเรือน, นายจิรทีปต์ มะจันทร์, นางสาวฟ้าใหม่ คงกฤตยานุกุล และนายภูมิพัฒน์ รัตนวัฒน์ นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
3. เรื่อง “การออกกำลังกายท่าดาวทะเลภายใต้สภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำ” โดย นางสาววรรณวลี จันทร์งาม และนางสาวพุทธิมา ประกอบชาติ นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนระยองวิทยาคม

แชร์หน้านี้: