หน้าแรก สวทช. – ผส.- สสส. ชวน ขึ้นทะเบียนและค้นหาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ ผ่านไลน์ แชทบอท @jaideecity ภายใต้ “เมืองใจดี ผู้สูงวัยHappy”
สวทช. – ผส.- สสส. ชวน ขึ้นทะเบียนและค้นหาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ ผ่านไลน์ แชทบอท @jaideecity ภายใต้ “เมืองใจดี ผู้สูงวัยHappy”
10 ก.ย. 2566
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

9 กันยายน 2566 ณ วัดนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานเปิด “งานแพลตฟอร์มการขึ้นทะเบียนและค้นหาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ ภายใต้ “เมืองใจดี ผู้สูงวัยHappy” จัดโดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วย ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม ผู้อำนวยการหน่วยบริการนวัตกรรมดิจิทัลสำหรับเมือง สวทช. ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวง พม. กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงอายุมากถึง 20 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งกระทรวง พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายผู้สูงอายุ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุทุกกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมทั้งมิติสุขภาพ ร่างกายและจิตใจ ฐานะทางเศรษฐกิจ รวมถึงสภาพแวดล้อมทางสังคม โดยในวันนี้ได้นำร่องทำหน้าที่ปรับปรุงและซ่อมห้องน้ำและที่สาธารณะ ในวัดนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้อำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและเอื้อประโยชน์ในการเดินทางท่องเที่ยว ที่ปราสาทนครหลวง ณ วัดนครหลวง อีกทั้งยังมี สวทช. หน่วยงานด้านการวิจัยของประเทศ พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อติดตามว่าพื้นที่ใดมีห้องน้ำ ทางลาด และสิ่งอำนวยสะดวกต่าง ๆ สำหรับผู้สูงอายุเพื่อร่วมกันค้นหาและพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จริง

ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า สวทช. เป็นหน่วยงานสนับสนุนหลัก ในงานเปิดแพลตฟอร์มการขึ้นทะเบียนและค้นหาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ ภายใต้ “เมืองใจดี ผู้สูงวัยHappy” และเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มการขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ Line Chatbot เมืองใจดีเที่ยวทุกวัย @jaideecity ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ถูกพัฒนาต่อยอดขึ้นมาจากแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue ซึ่งเป็นงานวิจัยที่เป็น 1 ใน 4 เรื่องหลักที่สวทช. สร้างกลยุทธ์ NSTDA Core Business ‘นำพลังวิจัยรับใช้สังคม’ เพื่อนำงานวิจัยที่เป็นความเชี่ยวชาญของ สวทช. มาแก้ปัญหาคอขวดงานวิจัยของประเทศไทยจำนวนมากที่ยังไม่สามารถผลักดันไปสู่การใช้จริงในภาคส่วนต่าง ๆ ได้

สำหรับกิจกรรม “เมืองใจดี ผู้สูงวัยHappy” มีวัตถุประสงค์เพื่อขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและเจ้าของพื้นที่ เช่น อาคารสำนักงาน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า สามารถร่วมกันเพิ่มข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ตนเองพบเจอหรือเป็นเจ้าของ ผ่าน LINE OA: @jaideecity โดยไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติม ระบบสามารถพูดคุย เพื่อรับข้อมูลสิ่งอำนวยสะดวกได้โดยอัตโนมัติ และประมวลผลเป็นฐานข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุของประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลการขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวก ได้ทุกพื้นที่ ทุกเวลา และสามารถดูได้บนแผนที่ออนไลน์ ซึ่งออกแบบมาเพื่อทำให้ทุกคนสามารถค้นหา เข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น

“สวทช. เล็งเห็นความสำคัญ ของการแบ่งปันข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกให้ ผู้สูงอายุ และคนพิการ จึง มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านทุกองค์กร จะนำนวัตกรรมพร้อมใช้นี้ไปประยุกต์ใช้งานเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ คนพิการ และประชาชนทั่วไป ดังนั้นจึงขอเชิญชวนหน่วยงานราชการ เอกชน สถานประกอบการ ผู้ดูแลอาคารสถานที่ และประชาชนทั่วไป ร่วมขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการและผู้สูงอายุ เพื่อแบ่งปันข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพื่อนร่วมทาง ไปถึงจุดหมายได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลา ทุกสภาพร่างกาย เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง “เมืองใจดี เที่ยวได้ทุกวัย” ให้ผู้สูงอายุและคนพิการ ได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันในสังคม”

ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม ผู้อำนวยการหน่วยบริการนวัตกรรมดิจิทัลสำหรับเมือง สวทช. กล่าวว่า สวทช. ทำแพลตฟอร์มขึ้นมา เพื่อเก็บข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ในปีนี้ทำงานร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุเมื่อเดินทางไปที่ใดกับผู้ดูแลหรือลูกหลาน สามารถมีส่วนช่วยขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ ในพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ เช่น ทางลาด ห้องน้ำ ฯลฯ เข้ามาในระบบเพื่อให้ผู้อื่นที่เข้ามาใช้ แพลตฟอร์มในรูปแบบแอปพลิเคชันไลน์ เพียงแต่เพิ่มเพื่อน @jaideecity จากไลน์ได้ทันทีโดย ไม่ต้องลงแอปฯ ใหม่ และเข้าไปค้นหาสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ใกล้ ๆ เพื่อทุกคนโดยเฉพาะผู้สูงอายุสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกนั้น ๆ เมื่อมีความจำเป็นต้องเดินทางไปท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันกับคนในครอบครัว

ทั้งนี้ สวทช. ในฐานะผู้พัฒนา Traffy Fondue ขยายผลแพลตฟอร์มเมืองใจดี ไปยังผู้สูงอายุ ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ นำร่องที่วัดนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นที่แรก ซึ่งกรมกิจการผู้สูงอายุ มีชมรมผู้สูงอายุหลายหมื่นชมรมทั่วประเทศ ดังนั้นมีความหวังว่าจะให้ผู้สูงอายุในชมรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่สาธารณะ จะได้ช่วยกันขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้ทุกคนที่เข้าถึงได้ และอำนวยความสะดวกทั้งเรื่องการเดินทางและการใช้ชีวิตประจำวันร่วมกันต่อไป

ผู้สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มข้อมูล หรือ ค้นหาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ เช่น ที่จอดรถ ทางลาด ห้องน้ำ โดยคลิ๊กที่ลิงก์นี้ได้ทันที https://line.me/R/ti/p/%40743rvooq

แชร์หน้านี้: