หน้าแรก สวทช. ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อเยาวชน เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในงานวันนักประดิษฐ์ 2567
สวทช. ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อเยาวชน เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในงานวันนักประดิษฐ์ 2567
5 ก.พ. 2567
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง และ NSTDA Shop สวทช. ร่วมจัดกิจกรรมเสริมทักษะเยาวชนเพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะของเยาวชนไทยให้เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ และเข้าถึงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ ในงานวันนักประดิษฐ์ 2567 Thailand Inventors’ Day 2024 ภายใต้แนวคิด “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนำประเทศ”

ทั้งนี้กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมในช่วงเช้าและบ่าย โดยช่วงเช้ากิจกรรม “การสร้างแชตบอตที่มีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจของคุณ” (Creating Effective Chatbot for your business) เป็นการเปิดมุมมองและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแชตบอตในการทำงาน ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกัน และฝึกปฏิบัติออกแบบและพัฒนาระบบแชตบอตที่ใช้งานได้จริงและสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ โดยวิศวกรวิจัย จากกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ ทีมวิจัยการเข้าใจเสียงและข้อความ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช.

สำหรับช่วงบ่ายเป็นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านเกม “ชื่อและสมบัติของธาตุทางเคมี” (Game-based Learning in Science : Name and Properties of Chemical Elements) เป็นกิจกรรมที่ใช้สื่อเสริมทักษะการใช้ตารางธาตุสำหรับนักเรียน ในรูปแบบของเกมการ์ด 2 รูปแบบ ได้แก่ การเขียนชื่อหรือคำศัพท์ด้วยสัญลักษณ์จากตารางธาตุ (Magna Periodica) และการแข่งขันกันด้วยบัตรคำชื่อธาตุบนแผ่นกระดานตารางธาตุ (Eka Periodica) ซึ่งเป็นสื่อการเรียนรู้ที่พัฒนาโดย สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยทั้ง 2 กิจกรรมได้รับความสนใจจากเยาวชน ครูอาจารย์ และผู้ปกครอง รวมกว่า 80 คน

5 ก.พ. 2567
0
แชร์หน้านี้: