หน้าแรก สวทช. รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะหน่วยงานที่มีส่วนสําคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนระบบนิเวศสตาร์ตอัป
สวทช. รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะหน่วยงานที่มีส่วนสําคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนระบบนิเวศสตาร์ตอัป
30 พ.ย. 2566
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ณ GrandHall ชั้น 3 อาคาร True Digital Park West : สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย โดย นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ รองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการพันธกิจด้าน Startups ประธานในพิธี ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

โดยมี ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบรางวัล ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีส่วนสําคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนระบบนิเวศสตาร์ตอัปเป็นอย่างยิ่งรวมถึงการให้ความร่วมมือกับสภาดิจิทัล ฯ ในการผลักดันนโยบายและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สตาร์ตอัป

DCT Startup Connect มีวัตถุประสงค์การดำเนินงานที่สำคัญ คือ เพื่อสนับสนุนสตาร์ตอัป โดยความร่วมมือกันของพันธมิตรในระบบนิเวศ อันเป็นการส่งเสริมโอกาสสำหรับ Startup และภาคธุรกิจพันธมิตรในระบบนิเวศ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ปรึกษา รับคำแนะนำ นำไปสู่การสร้างรายได้และโอกาสทางธุรกิจ ยกระดับอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยก้าวไกลสู่สากล

ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจยุทธศาสตร์ที่สำคัญของสภาดิจิทัลฯ นั่นคือ การขับเคลื่อนและส่งเสริม Startup ไทย ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในในระดับโลก โดยการปลดล๊อกนโยบายส่งเสริมการลงทุน ตลอดจนสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการพัฒนาสินค้าและบริการ เงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจ การวิจัย พัฒนานวัตกรรมสำหรับ Startup

30 พ.ย. 2566
0
แชร์หน้านี้: