หน้าแรก สวทช. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 2) 31 มกราคม พ.ศ. 2567
สวทช. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 2) 31 มกราคม พ.ศ. 2567
1 ก.พ. 2567
0
ข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์

ผู้อำนวยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 1 ได้รับทราบ

ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 1

ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)

วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 9.00 น.

ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร

 

โดยสามารถอ่าน รายงานประจำปี 2565  ของ สวทช. ได้ที่
https://www.nstda.or.th/home/nstda_post/annual-report-2565/

แชร์หน้านี้: