หน้าแรก สวทช. ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก TCELS และ P&G Singapore หารือความร่วมมือในอนาคต
สวทช. ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก TCELS และ P&G Singapore หารือความร่วมมือในอนาคต
16 พ.ค. 2567
0
ข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์

15 พฤษภาคม 2567 – อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี – ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้การต้อนรับ ดร.จิตติ์พร ธรรมจินดา ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS) และ Dr. Vivian Poon, Open Innovation Director เเละ Dr. Rebecca Kan, Regional Communications Manager จาก P&G Singapore พร้อมคณะฯ ในการเข้าเยี่ยมชม สวทช. และแสวงหาความร่วมมือในอนาคต

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สวทช. ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปภารกิจ และทิศทางการดำเนินงานของ สวทช. พร้อมทั้งแนะนำคณะผู้บริหารและทีมวิจัยของ สวทช. โดยมี ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สวทช. รองศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์ ผู้อำนวยการเอ็มเทค ดร.ภาวดี อังค์วัฒนะ รองผู้อำนวยการนาโนเทค ร่วมให้การต้อนรับ

การนำเสนอครอบคลุมทั้งด้านบรรจุภัณฑ์ยั่งยืน เทคโนโลยีชีวภาพ เเละนาโนเทคโนโลยี

ได้เเก่

  • Sustainable Packaging Solution (MTEC)
  • The Key Platforms Shaping the Future of Life Science: Microbiome Analysis, Antibody-Based Sensing, and Food Safety Innovations (BIOTEC)
  • Harnessing Human Skin Models for Developing Anti-Aging Innovations Targeting the Root Causes of Aging (NANOTEC)

หลังจากนั้นคณะผู้เยี่ยมชมชมงานวิจัยพัฒนาต่างๆ ของ สวทช. ได้เเก่

  • Mycotoxin platforms
  • Antibody-based platform (ELISA, ICG)
  • Carotenoids
  • Showcase of Commercialized Products from FoodSERP Platform
  • Epidermal Growth Factor (EGF) for Skin Health, Care and Wellness
  • Efficacy Testing/Harnessing Human Skin Models
  • Nanotechnology in Cosmetics and Cosmeceuticals

การเยี่ยมชมครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ สวทช. TCELS และ P&G Singapore ได้หารือถึงความเป็นไปได้ในการร่วมมือกันในอนาคต เพื่อส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมด้านต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและภูมิภาค

16 พ.ค. 2567
0
แชร์หน้านี้: