หน้าแรก บ้านวิทย์ สวทช. เปิดโลกการเรียนรู้นอกห้องเรียน จัดกิจกรรมภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย
บ้านวิทย์ สวทช. เปิดโลกการเรียนรู้นอกห้องเรียน จัดกิจกรรมภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย
21 ก.ย. 2563
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี – สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จัดกิจกรรมเปิดตัวนิทรรศการภาพประกอบหนังสือเด็กและของเล่นวิทยาศาสตร์ ตอน วิทยาศาสตร์ในธรรมชาติรอบตัว ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการสังเกต จากการทำลงมือทำกิจกรรม ฝึกให้เป็นคนช่างสังเกต รู้จักคิด รู้จักตั้งคำถาม และค้นหาคำตอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

นางฤทัย จงสฤษดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ สวทช. กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในธรรมชาติรอบตัว ผ่านกิจกรรม โดยการสังเกต และทดลองทำจริง มีผู้เชี่ยวชาญเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลให้คำแนะนำในการทำกิจกรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน เกิดการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ พัฒนาทักษะการสังเกต รู้จักตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง อีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจ ให้เด็ก ๆ อยากที่จะเติบโตไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร ที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนสังคมและประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ซึ่งในครั้งนี้มีกิจกรรมที่หลากหลายให้ได้เรียนรู้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในธรรมชาติรอบตัว มีการเดินชมนิทรรศการภาพวาดวิทยาศาสตร์ที่ใช้สีจากผักและผลไม้ การรู้จักส่วนประกอบของพืชชนิดต่าง ๆ จากกิจกรรมผักแปลงกายในตลาดสด ซึ่งเด็ก ๆ จะได้เห็นและสัมผัสผักสดหลายชนิด ได้เรียนรู้ประเภท รูปร่าง สี กลิ่น การเรียนรู้ระบบการลำเลียงน้ำของพืช ผ่านกิจกรรมเรื่องเล่าของหยดน้ำกับต้นไม้แสนรัก มีการจัดสวนขวดระบบปิดขนาดเล็ก การเรียนรู้เรื่องระบบหมุนเวียนเลือด ผ่านกิจกรรม สวนสนุกหมุนเวียนเลือดกับของเล่นปั๊มหัวใจแสนหรรษา ซึ่งเด็ก ๆ จะได้เห็นการจำลองระบบหมุนเวียนเลือดจากอุปกรณ์ง่าย ๆ ที่หาได้เองจากที่บ้าน และการเรียนรู้เกี่ยวกับไวรัสชนิดต่าง ๆ การรู้จักชื่อของไวรัสที่ทำให้เกิดโรค หรือลักษณะรูปร่างหน้าตาของไวรัส โดยการเรียนรู้ทั้งหมดจะสอดแทรกผ่านเกมกิจกรรมให้เด็ก ๆ ได้ลงมือทำด้วยตนเอง

ด้าน น้องปราบ ด.ช.ศุภวิชญ์ เรืองช่วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เล่าว่า ชอบกิจกรรมการเรียนรู้ระบบลำเลียงน้ำของพืชมากที่สุด เพราะทำให้ตนเองได้เข้าใจการเจริญเติบโตของต้นไม้ ในการดูดน้ำจากรากไปสู่ใบไม้ และได้ความรู้ในการปลูกพืนในสวนขวดว่าต้องใส่อะไรเพื่อให้ต้นไม้เติบโตได้ในขวดโหล และยังได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในตกแต่งพืชในสวนขวด ซึ่งสามารถนำกลับไปใช้ปลูกต้นไม้ได้เองที่บ้าน

ในส่วนของ ด.ช.วุฒิพร โสดานิล หรือน้องแอนฟิลด์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เล่าว่า ชอบสองกิจกรรมได้แก่ กิจกรรมเรื่องระบบหมุนเวียนเลือด เพราะทำให้ได้รู้กลไกในการหมุนเวียนเลือดที่จะไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ในร่างกาย และรู้จักอวัยวะที่เกี่ยวข้อในระบบนี้ ได้รู้จักรูปร่างหน้าตาของเซลล์เม็ดเลือดแดงว่ามีลักษณะแบบไหน และได้ลองปั้นออกมาเป็นรูปทรงจริง ๆ และอีกหนึ่งกิจกรรมที่ชอบมาก คือ การเรียนรู้เกี่ยวกับไวรัส เพราะทำให้ได้รู้จักไวรัสชนิดต่าง ๆ และได้เห็นรูปร่างหน้าตาของไวรัสที่ทำให้ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์

21 ก.ย. 2563
0
แชร์หน้านี้: