หน้าแรก กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเงิน-สิ่งของให้ รพ.สนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ
กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเงิน-สิ่งของให้ รพ.สนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ
1 มิ.ย. 2564
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 มิถุนายน 2564  ณ โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นผู้แทนพระองค์ มอบเงินพระราชทานจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 100,000 บาท เพื่อเป็นค่าอาหารสำหรับคนพิการที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ

นอกจากนี้ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรลดา และสถานประกอบการในเครือข่ายสถาบัน ได้มอบสิ่งของ ได้แก่ น้ำดื่มและข้าวกล่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจให้คนพิการ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยพิการที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 และปฏิบัติงานโรงพยาบาลสนามฯ โดยมี นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด พก. ร่วมรับคณะผู้แทนพระองค์

 

1 มิ.ย. 2564
0
แชร์หน้านี้: