หน้าแรก เปิดกล่องของขวัญปีใหม่ 2565 จากใจ สวทช.
เปิดกล่องของขวัญปีใหม่ 2565 จากใจ สวทช.
29 ธ.ค. 2564
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอมอบของขวัญปีใหม่ 2565


รู้ทันแอปพลิเคชันสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพ

นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออกให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการลดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

จากการดำเนินตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 เป็นต้นมา เนคเทค-สวทช. ได้ร่วมมือกับกรมควบคุมโรค วิจัยและพัฒนา “ชุดซอฟต์แวร์ทันระบาด” เพื่อการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออก และนำไปใช้ประโยชน์มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีแล้ว โดยสนับสนุนการจัดการ ประมวลผล และนำเสนอข้อมูล อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตามการดำเนินงาน อย่างครบวงจร ตั้งแต่ข้อมูลพาหะนำโรค จนกระทั่งการเกิดโรคระบาด อย่างหลากหลายมิติ เพื่อตอบโจทย์ทุกมุมมอง แบบเรียลไทม์ เพื่อการสื่อสารที่ทันท่วงที และแบบย้อนเวลา เพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์ และในปี พ.ศ. 2563 ได้ร่วมกันต่อยอด ทันระบาด ไปสู่ภาคประชาชน ภายใต้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า รู้ทัน เป็นแอปพลิเคชันสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพ ณ ตำแหน่งปัจจุบัน และพื้นที่ที่สนใจ โดยแจ้งเตือนสถานการณ์ความเสี่ยง ไม่เพียงแต่การแพร่ระบาดของไข้เลือดออก แต่ยังรวมถึง สถานการณ์ฝฝุ่น PM 2.5 และดัชนีความร้อนที่นำไปสู่โรคลมแดด พร้อมขยายผลสู่ความเสี่ยงด้านสุขภาพอื่นๆ ต่อไป”ประชาชนทั่วไปสามารถ Download ไปใช้งานได้ฟรี

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-mobile-application/rootan-2021.html

ชมคลิป VDO https://youtu.be/int4GFJBQ2o

“Traffy Fondue” นวัตกรรมบริหารจัดการเมืองด้วยข้อมูลด้วยเทคโนโลยี

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ “สร้างฐานข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ” เพื่อเปลี่ยนแปลง สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี สังคมดี เมืองน่าอยู่ ทุกพื้นที่การใช้ชีวิตให้กลายเป็น Smart City เมืองใจดี เที่ยวได้ทุกวัย  โครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่าง กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  นำนวัตกรรมดังกล่าวพัฒนาเป็น “แพลตฟอร์มการขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ” ภายใต้แนวคิด “เจอ แจ้ง แจ่ม แจ๋ว”  แพลตฟอร์มดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือในการขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ” โดยระบบได้ออกแบบมาให้ประชาชนทั่วไปและเจ้าของพื้นที่ เช่น อาคารสำนักงาน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า สามารถร่วมกันเพิ่มข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ตนเองพบเจอ หรือเป็นเจ้าของ ผ่าน LINE OA @jaideecity โดยไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติม ระบบสามารถพูดคุยเพื่อรับข้อมูลสิ่งอำนวยสะดวกได้โดยอัตโนมัติ และเพื่อให้ผู้พิการและผู้สูงอายุนำไปใช้ประโยชน์ ค้นหาสิ่งอำนวยความสะดวกได้ง่าย ๆ ในทุกพื้นที่ เพื่อใช้ในการวางแผน เตรียมความพร้อมในการเดินทางไปยังสถานที่หรือหน่วยงานของท่านได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถคลิกดูพิกัดของสถานที่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกได้ที่ https://ud.traffy.in.th

HandySense: Smart Farming Open Innovation

HandySense  ระบบเกษตรอัจฉริยะที่มีความแม่นยำ คือ การนำเทคโนโลยีเซนเซอร์ผสานกับอุปกรณ์ไอโอที (Internet Of Things) สำหรับตรวจวัดและควบคุมสภาพแวดล้อมในแปลงเพาะปลูก เพื่อให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรได้อย่างแม่นยำ สะดวกต่อการติดตั้ง สะดวกการใช้งาน และเกษตรกรสามารถเข้าถึงได้

พิมพ์เขียวต้นแบบผลงานวิจัย HandySense เพื่อประโยชน์สาธารณะ ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล [ DEPA ] จังหวัดฉะเชิงเทรา และ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส ที่ช่วยกันขับเคลื่อนสมาร์ตฟาร์มแบบเปิดสู่สังคมไทย ให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ หรือผู้สนใจทั่วไปนำไปผลิตเพื่อใช้หรือจำหน่ายได้ ภายใต้แนวคิด Smart Farming Open innovation หรือ นวัตกรรมที่เปิดเผยรายละเอียดการผลิต และอนุญาตให้สาธารณะนำไปผลิตและใช้งานโดยไม่คิดค่า license และไม่คิดค่า royalty โดยคาดหวังให้เกษตรกรไทยยุคใหม่ ได้มีเครื่องมือที่ทันสมัยใช้งาน ในราคาที่จับต้องได้ และต้องการให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือทางด้านสมาร์ทฟาร์ม โดยผู้ประกอบการไทย ด้วยอุปกรณ์เครื่องมือการเกษตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐาน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://handysense.io/

“เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ ที่ทุกๆ องค์กรต้องการตัว เข้ามาเรียนรู้กับ Career 4 Future e-Learning” เรียนออนไลน์ในหลักสูตรเข้มข้นฟรี 32 หัวข้อ

ต่อที่ 1 – การเรียนรู้ไม่สิ้นสุดสำหรับผู้ที่ไม่หยุดเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ แห่งอนาคต ฟรี 32 หัวข้อ

เรียนรู้ได้แล้ววันนี้ตลอด 24 ชั่วโมงที่ https://www.career4future.com/

ต่อที่ 2 – หลักสูตรเข้มข้นอีก 35  หัวข้อที่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียนเพียงเดือนละ 399 บาทเท่านั้น

แต่วันนี้ สวทช. ขอมอบสิทธิพิเศษสุด ให้โค้ดฟรีเพื่อเป็นรหัสผ่าน (password) สำหรับผู้ต้องการ Upskill/Reskill เพียง 2,000 สิทธิ์เท่านั้น

ช้าอด…. หมดสิทธิ์เรียนฟรี กับหลักสูตรดีๆ จาก สวทช.

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2565

คลิกด่วน https://elearn.career4future.com

 

แชร์หน้านี้: