หน้าแรก สวทช. โชว์นวัตกรรมเกษตรสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวไทย ในงาน “มหัศจรรย์ข้าวไทย 2024”
สวทช. โชว์นวัตกรรมเกษตรสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวไทย ในงาน “มหัศจรรย์ข้าวไทย 2024”
4 มิ.ย. 2567
0
ข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2567
สวทช. เข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงานมหัศจรรย์ข้าวไทย 2024 ณ สามย่านมิตรทาวน์ จัดโดย ‘เทคโนโลยีชาวบ้าน’ เครือมติชน ร่วมกับ กรมการข้าว ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เรื่องราวความมหัศจรรย์ของข้าวแต่ละสายพันธุ์ ซึ่งมีความเชื่อมโยงผูกพันกับสังคมไทยทั้งด้านวัฒนธรรม ความเชื่อ และวิถีชีวิตเกษตรกรมาอย่างยาวนาน รวมถึงเผยแพร่องค์ความรู้ด้านนวัตกรรมในการพัฒนาข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูป โดยในงานนี้ สวทช. ได้นำผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไปจัดแสดง เช่น ผลงาน Rice Fit ระบบแนะนำพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมในการปลูกในพื้นที่และฤดูกาล ของเนคเทค ผลงานสายพันธุ์ข้าวทนแล้ง ทนน้ำท่วม ของไบโอเทค ผลงาน Wet&Dry การปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง เพื่อให้ผลผลิตมากขึ้นถึง 30% ของเนคเทค LineBot โรคข้าว หาสาเหตุโรคข้าวด้วยไลน์ ของเนคเทค ผลงานชุดอุปกรณ์วัดขนาดพื้นที่ พร้อมระบบคำนวณค่าบริการเก็บเกี่ยว ของเอ็มเทค และผลงานหอมข้าว เครื่องตรวจวัดความหอมของข้าวแบบพกพา

ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของการจัดงานข้าวไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในใจกลางกรุงเทพฯ เพื่อให้คนเมืองและประชาชนที่สนใจจากทั่วสารทิศ ได้มาเรียนรู้และสัมผัสกับพันธุ์ข้าวไทย พร้อมทั้งนวัตกรรมงานวิจัยที่จะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวไทยต่อไป

        พร้อมกันนี้ ในงาน “มหัศจรรย์ข้าวไทย 2024” ดร.มีชัย เซี่ยงหลิว นักวิจัย ทีมวิจัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืชและการเกษตรแบบแม่นยำ ไบโอเทค สวทช. ได้ร่วมให้ความรู้ในหัวข้อ “พันธุ์ข้าวแห่งอนาคต ทนร้อน ทนแล้ง ทนโรค พัฒนาการเกษตรยั่งยืน” แก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับสภาวะโลกรวน (Climate change) ที่ส่งผลให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง เกิดปัญหาภัยแล้งน้ำท่วม การแพร่ระบาดของโรคแมลงศัตรูพืช ส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าว เพื่อความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ ในช่วงเวลา 20 กว่าปีที่ผ่านมา สวทช. โดยไบโอเทค และศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ใช้เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์ข้าวอย่างแม่นยำ (precision breeding) คัดเลือกข้าวพันธุ์ใหม่ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะโลกรวน มีผลผลิตสูง มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดี และเหมาะสำหรับการทำนาวิถีใหม่เพื่อช่วยลดวิกฤตโลกร้อน

แชร์หน้านี้: