หน้าแรก รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี 
13 พ.ค. 2567
0
ข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์

ชุมชนสวนตาลลุงถนอม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 13 พฤษภาคม 2567  : นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว.พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ในโอกาสที่เดินทางมาร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ในระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2567 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 

 

รมว.อว. และคณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของหน่วยในสังกัดกระทรวง อว. ณ ชุมชนสวนตาลลุงถนอม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. นำคณะผู้บริหารและนักวิจัยรอให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอผลงานวิจัยพัฒนาที่ สวทช. ได้มาดำเนินงานในพื้นที่ ประกอบด้วย 

โครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ ซึ่งนำผลงานวิจัยในเรื่อง การประยุกต์ใช้ FFC+ เพื่อการจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม นําร่องใช้งานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านแม่เพรียง และ สุขศาลาพระราชทานในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึกตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และการผลิตไฟฟ้าส่องสว่างด้วย LED แบบพึ่งพาตนเอง โดยการติดตั้งใช้งานชุดหลอดไฟ การดูแลบำรุงรักษาสถานีชาร์จของโครงการ การชาร์จประจุแบตเตอรี่และการกำจัดแบตเตอรี่เมื่อเสื่อมสภาพอย่างถูกวิธีให้กับชาวบ้านปกาเกอะญอในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสนองพระราชดำริ ในโครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ ฯ ภายใต้การกำกับของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

การพัฒนานวัตกรรมถุงห่อ “ชมพู่เพชรสายรุ้ง” ซึ่ง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้นำถุงห่อ Magik Growth ที่พัฒนาโดยเอ็มเทค ซึ่งปัจจุบันมีการผลิตและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์เพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิต เช่น ทุเรียนส่งออกเกรดพรีเมียม มาทดสอบกับชมพู่เพชรสายรุ้ง ผลลัพธ์เบื้องต้นพบว่า ชมพู่มีสีแดงสดใสขึ้น พร้อมกันนี้ ผู้อำนวยการ สวทช. คณะผู้บริหารและทีมนักวิจัย ได้มอบถุงห่อ Magik Growth สำหรับห่อทุเรียน มอบให้กับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เพื่อมอบให้กับหน่วยราชการในพื้นที่ นำไปมอบให้กับกลุ่มเกษตรกร ทดลองห่อทุเรียนเกรดพรีเมียมต่อไป 

แชร์หน้านี้: