หน้าแรก คู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
คู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2 มี.ค. 2564
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เผยแพร่คู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อัพเดทเมื่อ 1 ก.พ. 2564) เพื่อให้บุคคล/หน่วยงานที่ต้องการใช้ตราสัญลักษณ์ของกระทรวง อว. ได้ใช้ประโยชน์และถือปฏิบัติต่อไป

แชร์หน้านี้: