หน้าแรก “ดร.นำชัย” ผอ.ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อฯ สวทช. คว้ารางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ Mahidol Science Communicator Award 2022
“ดร.นำชัย” ผอ.ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อฯ สวทช. คว้ารางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ Mahidol Science Communicator Award 2022
21 ต.ค. 2565
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 21 ต.ค. 2565 ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท กรุงเทพฯ ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบปีที่ 64 มีพิธีมอบรางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ประจำปี 2565 หรือ Mahidol Science Communicator Award 2022 เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บุคคลที่มีผลงานการสื่อสารวิทยาศาสตร์ชัดเจนเป็นที่ประจักษ์ โดยในปีนี้ ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับรางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ประจำปี 2565 ประเภทบุคคล รับมอบโล่รางวัลจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล แสวงผล รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้แทนจาก บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนรางวัล

ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ สวทช. กล่าวขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้มอบรางวัล Mahidol Science Communicator Award 2022 อันทรงเกียรติในวันนี้ พร้อมระบุว่า การสื่อสารวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยมีความสำคัญ เพราะมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าประเทศที่พัฒนาแล้วต่างมีความเข้มแข็งในความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สำคัญสามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตและเปลี่ยนโลกได้ ซึ่งการจะเกิดความเปลี่ยนแปลงได้ คนในสังคมนั้นๆ จะต้องมีความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ที่ดีพอ และค้นหาความจริงด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การได้รับรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นเกียรติยศและเป็นกำลังใจให้มุ่งทำงานสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์เพื่อสังคมต่อไป

สำหรับ ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ มีผลงานโดดเด่นด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์มากมาย อาทิ ผลงานบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลายร้อยบทความ ปัจจุบันมีคอลัมน์ประจำในนิตยสาร “สารคดี” และแฟนเพจ The101.world และ The Potential นำเสนอข้อมูลการค้นพบใหม่ๆ ด้านวิทยาศาสตร์ให้ผู้อ่านที่เป็นคนทั่วไปในวงกว้าง มีหนังสือวิทยาศาสตร์ที่แปลและเรียบเรียงเองมากกว่า 40 เล่ม เน้นการเชื่อมโยงความรู้วิทยาศาสตร์เข้ากับชีวิตประจำวัน และเผยแพร่หลักคิดสำคัญต่างๆ ด้านวิทยาศาสตร์

 

นอกจากนี้มีผลงานเขียนและดูแลทีมเขียนบทเอนิเมชั่นสำหรับรายการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ซึ่งร่วมมือกับ Thai PBS และสำนักพิมพ์ นานมีบุ๊กส์ โดยรายการได้รับรางวัลเมขลา ประเภทเอนิเมชั่นในปี 2555 อีกทั้งยังเป็นวิทยากรด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้กับหลายหน่วยงาน ดูแลการจัดทำข้อมูล อินโฟกราฟิก และเขียนเนื้อหางานวิจัยและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆ ให้กับ สวทช. เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป

 

ทั้งนี้ภายในงานยังมีการมอบรางวัล Mahidol Science Communicator Award 2022 อีก 2 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลองค์กรสื่อสารวิทยาศาสตร์ ได้แก่ Mahidol Channel และรางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ดาวรุ่ง ได้แก่ เว็บไซต์ SPACETH.CO

แชร์หน้านี้: