หน้าแรก นักวิจัย สวทช. รับรางวัล IEEE PES Women In Power Award 2023
นักวิจัย สวทช. รับรางวัล IEEE PES Women In Power Award 2023
30 พ.ย. 2566
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ : นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) เข้ารับรางวัล IEEE PES Outstanding Engineer Award 2023 จากสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย)

ในโอกาสนี้ ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ศล.) ENTEC สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เข้ารับรางวัล IEEE PES Women In Power Award 2023 ด้วย โดยทั้ง 2 ท่านเข้ารับรางวัลจาก นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน ในงาน IEEE PES Dinner Talk 2023 ซึ่งเป็นพิธีมอบรางวัลให้แก่วิศวกรและผู้ที่มีผลงานโดดเด่น น่ายกย่อง

IEEE PES – Thailand และสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) ได้ร่วมจัดงาน IEEE PES DinnerTalk มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลรวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านนโยบายและทิศทางการพัฒนาด้านพลังงานและอุตสาหกรรมไฟฟ้าไทยซึ่งส่งผลต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของประเทศ

แชร์หน้านี้: