หน้าแรก สวทช. ส่งมอบหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวีซี ให้ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่
สวทช. ส่งมอบหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวีซี ให้ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่
26 เม.ย. 2564
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ : นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยทีมวิจัยศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) สวทช. นำนวัตกรรมเครื่องกำจัดเชื้อโรคด้วยวิธีการฉายแสงยูวีซี (Girm Zaber UV-C Sterilizer) ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดเชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัสก่อโรคโควิด-19 จำนวน 2 เครื่อง

ประกอบด้วย 1.หุ่นยนต์ GIRM ZABER ROBOT ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวีซี และ 2. GIRM ZABER STATION มอบแก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สำหรับใช้งาน ณ หอผู้ป่วยวิกฤตเมฆสวรรค์ ชั้น 3 อาคารกิตติวัฒนา ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยมีผศ.นพอมรพล กันเลิศ นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยกรรม พร้อมด้วย พญ.ฆริกานต์ อักษรชาติ และพญ. อรรจนา  เตชะกำพุช โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้แทนรับมอบ

ทั้งนี้ ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา สวทช. ได้ส่งมอบเครื่องกำจัดเชื้อโรคด้วยวิธีการฉายแสงยูวีซี แก่สถานพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ แล้วจำนวน 6 เครื่อง เพื่อใช้ฆ่าเชื้อโรคในโรงพยาบาลหรือสถานที่เสี่ยงต่างๆ โดยเครื่องกำจัดเชื้อโรคด้วยวิธีการฉายแสงยูวีซีทำงานโดยใช้รังสีอัลตราไวโอเลตที่มีความยาวคลื่นอยู่ในย่านความถี่ 254 นาโนเมตร มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 สามารถกำจัดเชื้อโรคได้ทั้งบนพื้นผิวเครื่องมือทางการแพทย์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงไวรัสในฝอยละอองในอากาศ ช่วยลดการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ ลดสารตกค้าง รวมถึงความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงาน ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผ่านการทดสอบมาตรฐาน Lighting (มอก. 1955/EN55015) จากศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)

 

26 เม.ย. 2564
0
แชร์หน้านี้: