หน้าแรก “เรื่องเล่าชาวชะนี” วรรณกรรมเล่มล่าสุดของ สวทช. ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น ปี 67 ประเภทบันเทิงคดี โดย สพฐ.
“เรื่องเล่าชาวชะนี” วรรณกรรมเล่มล่าสุดของ สวทช. ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น ปี 67 ประเภทบันเทิงคดี โดย สพฐ.
1 เม.ย. 2567
0
ข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือ “เรื่องเล่าชาวชะนี” ผลงานวรรณกรรมสองภาษา (ไทย/อังกฤษ) ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ประเภทบันเทิงคดี สำหรับเด็ก อายุ 6–11 ปี โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จากการพิจารณาตัดสินหนังสือที่ได้รับการคัดเลือก 56 เรื่อง เป็นรางวัลดีเด่น 14 เรื่อง รางวัลชมเชย 42 เรื่อง โดยมีการประกาศเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567  ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ สพฐ. : https://www.obec.go.th/archives/964607 และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.จริยา บรอคเคลแมน ในฐานะผู้ประพันธ์ เป็นผู้แทนเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 52 เมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

หนังสือ “เรื่องเล่าชาวชะนี” เป็นวรรณกรรมที่นำเสนอเรื่องราวของชะนีมือขาว ซึ่งเป็นชนิดที่มีมากที่สุดของไทย โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.จริยา บรอคเคลแมน และ ดร.จันทร์เพ็ญ ศรลัมพ์ ผู้ประพันธ์ ได้รับแรงบันดาลใจจาก “การศึกษาวิจัยระยะยาวเกี่ยวกับชะนีและนิเวศวิทยาของชะนีในประเทศไทย” ภายใต้การนำของ ศาสตราจารย์ ดร.วรเรณ บรอคเคลแมน นักชีววิทยาผู้เฝ้าติดตามพฤติกรรมสัตว์ป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นเวลาถึง 48 ปี ตั้งแต่เริ่มเป็นอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2517) กระทั่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิเวศวิทยา สวทช. ในปัจจุบัน

ผู้ประพันธ์ได้รวบรวมองค์ความรู้อันทรงคุณค่าจากงานวิจัยมาจัดทำเป็นหนังสือเรื่องเล่าเชิงนิยายเพื่อส่งเสริมการอ่านแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยมุ่งหวังสร้างความเพลิดเพลิน กระตุ้นความสนใจและสร้างความตระหนักในความสำคัญของสัตว์ป่า รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

วรรณกรรม “เรื่องเล่าชาวชะนี” ดำเนินการผลิตโดย สวทช. และเริ่มเผยแพร่ตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 โดยมีการส่งมอบแก่โรงเรียนด้อยโอกาสทั่วประเทศ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สวนสัตว์นครราชสีมา และองค์กรกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ไปแล้ว จำนวน 2,000 เล่ม ทั้งนี้ผลงานดังกล่าวมีหน่วยงานร่วมสนับสนุนการผลิต อาทิ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย

นอกจากการนำองค์ความรู้การวิจัยเกี่ยวกับชะนีมาจัดทำเป็นวรรณกรรมแล้ว สวทช. เตรียมจัดกิจกรรม “ตามรอยชะนีในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่” แก่เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเดือนมิถุนายนและตุลาคมนี้

ผู้สนใจสามารถติดตามและสั่งซื้อหนังสือเรื่องเล่าชาวชะนีได้ที่ https://www.nstdashop.com/product/11000383292000330

ข้อมูลหนังสือเรื่องเล่าชาวชะนี

ผู้เขียน : จริยา บรอคเคลแมน และจันทร์เพ็ญ ศรลัมพ์

บรรณาธิการ : รักฉัตร เวทีวุฒาจารย์ และ อนุตตรา ณ ถลาง

บรรณาธิการจัดการ : ศศิธร เทศน์อรรถภาคย์

รูปเล่ม : เกิดศิริ ขันติกิตติกุล

ภาพประกอบ : เมธิรา เกษมสันต์

ผลิต : ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ สวทช.

จัดจำหน่าย : NSTDA Shop

1 เม.ย. 2567
0
แชร์หน้านี้: