หน้าแรก งานแถลงข่าว “สวทช. เสริมแกร่งศักยภาพด้าน วทน. ด้วย e-Learning ชุดความรู้เพื่ออาชีพแห่งอนาคต”
งานแถลงข่าว “สวทช. เสริมแกร่งศักยภาพด้าน วทน. ด้วย e-Learning ชุดความรู้เพื่ออาชีพแห่งอนาคต”
24 พ.ค. 2565
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
เชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสด
งานแถลงข่าว “สวทช. เสริมแกร่งศักยภาพด้าน วทน.
ด้วย e-Learning ชุดความรู้เพื่ออาชีพแห่งอนาคต…ครบ…จบ….คุ้ม…”
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-15.30 น.
ผ่าน Facebook Live: NSTDA-สวทช.

– การบรรยาย หัวข้อ แนวทางการพัฒนากำลังคน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โมเดลเศรษฐกิจ BCG
โดย ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์
รองผู้อำนวยการ สวทช. / ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี

– การเสวนา จุดเด่นของ e-Learning Platform สวทช. พันธมิตร / กลุ่มเป้าหมาย และหลักสูตรที่น่าสนใจ ขยายความคำว่า “ครบ….จบ….คุ้ม….”
ผู้ร่วมเสวนา

คุณสุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์
ประธานกรรมการ มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย

รศ.ร.อ.ดร. วีระเชษฐ์ ขันเงิน
กรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ
กรรมการบริหารด้านวิจัยและนวัตกรรม บมจ. คัมเวล คอร์ปอเรชั่น (KUMWEL)

คุณฐิติวรรณ เกิดสมบุญ
ผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย สวทช.

ดร.ศิริชัย กิตติวราพงศ์
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สวทช.

 

แชร์หน้านี้: