หน้าแรก การจัดส่งหนังสือราชการให้ สวทช. ในช่วงสถานการณ์ COVID-19
การจัดส่งหนังสือราชการให้ สวทช. ในช่วงสถานการณ์ COVID-19
18 เม.ย. 2564
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

สวทช. ปรับวิธีการทำงานแบบ Work from Home เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
ถึงวันที่ 15 กันยายน 2564 หน่วยงานสามารถจัดส่งหนังสือราชการผ่านช่องทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ saraban@nstda.or.th

แชร์หน้านี้: