หน้าแรก เชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ผลักดันสร้างการรับรู้ “นโยบายโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG”
เชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ผลักดันสร้างการรับรู้ “นโยบายโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG”
27 เม.ย. 2565
0
ข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะเลขาคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามการรับรู้ต่อการประชาสัมพันธ์ “นโยบายโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG” ของผู้มีส่วนได้เสียและผู้รับบริการ สำหรับนำไปใช้ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด เกิดกระจายโอกาส สร้างรายได้และความมั่งคั่งสู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง

ตอบแบบสอบถามออนไลน์ได้ที่ :  https://bit.ly/BCG-survey

ระยะเวลา : ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

 

ตัวอย่างสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อพิจารณาประกอบการตอบแบบสอบถาม : https://web.facebook.com/BCGinThailand/  และ www.bcg.in.th

สอบถามเพิ่มเติม : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)   โทร. 0-2564-7000

 


ด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดำเนินการจัดทำแบบแบบสอบถามการรับรู้ต่อการประชาสัมพันธ์ “นโยบายโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG” ดังรายละเอียด https://bit.ly/BCG-survey ทั้งนี้มีความจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จะดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ URL https://www.nstda.or.th/th/97-about-us/about-us/547-nstda-privacy-policy

27 เม.ย. 2565
0
แชร์หน้านี้: